Per Magnus Mæhle

Per Magnus Mæhle

 

Masterexamen i sociologi med fokus på organisationssosiologi från Universitetet i Oslo.

Har haft dessa tjänster (några av dessa engagemang har varit parallellt) listade kronologiskt från 1983: Rådgivare i utbildningsministeriets sekretariat för regeringens forskningskommitté

Rådgivare i Statskonsult, Direktoratet för administrativ utveckling

HR-chef i finansdepartamentet

Organisationschef på norska statens järnvägar - NSB

Verkställande direktör för strategi, innovation och politiska relationer på TINE, Norske Meierier AL

Forskare vid Handelshögskolan BI i Oslo

HR Director Health Eastern RHF, Regional Hospital Management for Eastern Norway

Rådgivare för direktörens personal vid Oslo universitetssjukhus (OUS)

Sekreterare för OUS Comprehensive Cancer Center Board

Forskare på Institutionen för hälsa och samhälle, Medicinska fakulteten, Oslo universitet