Håkan Fermhede

Håkan Fermhede

Specialist i allmänmedicin Vårdcentralen Kristinehamn
Medicinskt ledningsstöd område öppenvård
Medicinskt sakkunnig Lex Mariarådet region Värmland
Processansvarig allmänmedicin SVF i cancervården område öppenvård

Läkarlinjen 1981-87 Umeå universitet. Specialist i allmänmedicin 1994 . Under följande år,  förutom huvudsakligen kliniskt arbete,  fackligt verksam, verksamhetschef företagshälsovård och vårdcentralchef.

Fortsatt kliniskt verksam VC Kristinehamn utöver uppdrag som medicinsk sakkunnig allmänmedicin Lex Maria rådet patientsäkerhetsenheten region Värmland och medicinskt ledningsstöd område öppenvård region Värmland.

Blev engagerad i införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården tidigt 2015 och arbetar  som processansvarig SVF öppen vård region Värmland. Erhöll priset för bästa allmänmedicinska insats för detta arbete 2018 region Värmland.