Srinivas Uppugunduri

Srinivas Uppugunduri

Srinivas Uppugunduri är adjungerad professor och arbetar som verksamhetschef för RCC Sydöst sedan 2015. Disputerade i klinisk kemi 1989 och har forskat på inflammationssjukdomar varvat med chefsuppdrag inom Apoteket AB, Astra-Draco, Klinisk kemi i Östergötland och slutligen i RCC. Intresset för cancersjukdomar väcktes under post-doc tiden vid Nationella cancerinstitutet i Milano. Numera är han fokuserad på bl.a. mekanismer bakom förhöjd trombosrisk hos cancerpatienter samt hälsorelaterade livskvalitetsaspekter hos melanompatienter.