Anders Blanck

Anders Blanck

Anders Blanck är VD och Generalsekreterare för Läkemedelsindustriföreningen LIF. Han är medlem i regeringens Samverkansgrupp för Life Science, i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet och i flera styrelser och styrgrupper inom Life Science-området. Anders är också ordförande i den svenska icke-vinstdrivande organisationen e-VIS som ansvarar för implementeringen av e-verifikation för läkemedel i Sverige.

På europeisk nivå är han styrelseledamot i EFPIA (den europeiska branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen) och vice ordförande för EFPIAs Heads of Associations Committee. På global nivå är han styrelsemedlem i IFPMA (den globala branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen) och medlem i IFPMAs Heads of Associations Committee.
 
Anders har tidigare varit Departementsråd och chef för Enheten för hälso- och sjukvård vid Socialdepartementet, och styrelsemedlem ibland annat Karolinska Institutet och Institutet mot Mutor. Han är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm.