Malin Hollmark

Malin Hollmark


Malin Hollmark är ansvarig för innovations- och forskningsfrågor på Swedish Medtech, branschorganisationen för medicintekniska företag. Hollmark har nära samarbete med såväl små och stora företag, som med vård och akademi. Hollmark har forskat inom olika delar av det medicintekniska området vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet samt inom den medicintekniska industrin. Hollmark har erfarenhet av olika typer av samverkansplattformar, såsom centrumbildningar och regionala och nationella samverkansprojekt för innovation och implementering, med bred uppslutning från akademi och företag. På Swedish Medtech är Hollmark ansvarig för fokusgrupper för infektionsprevention och för Innovation & Tillväxt.