Ebba Hult

Ebba Hult

Ebba Gunilla Melville Hult, BSc statskunskap och internationella relationer från Göteborgs universitet, har lång erfarenhet från att leda och driva projekt inom strategi, verksamhetsutveckling och affärsutveckling nationellt och internationellt inom flera samhällssektorer; hälsa- och sjukvård, omsorg, skola, försvar, IKT, trafiksäkerhet, energi- och miljöteknik. Hon arbetar sedan 2011 aktivt med internationaliseringen av svensk sjukvård och life science industri, särskilt inom cancervård.

Ebba är en av initiativtagarna till den nystartade innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova. Det övergripande målet är att skapa en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt. Nollvision cancer ska bidra till att göra Sverige världsledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning av cancer. Den nationella cancersamordnaren och RCC i samverkan är navet i innovationsmiljön. Inledningsvis avgränsas insatserna till lungcancer.

Ebba Hult är projektledare för jubileumsdagen cancerstrategin 10 år - nu tar vi sikte på 2030!