Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz

Eva Bojner Horwitz är professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Hon är docent i socialmedicin, kulturhälsoforskare, fysioterapeut och registrerad dans- och rörelseterapeut specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga aktiviteter såsom musik, dans och teater.

Eva Bojner Horwitz är även medgrundare och senast utbildningsansvarig vid Centrum för Social Hållbarhet (CSS) vid Karolinska Institutet (KI). Hon forskar vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI samt vid Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon är styrelsemedlem vid CSS, KI samt medlem av olika vetenskapliga råd däribland Institutet för Dans i skolan.