Anna-Lena Sunesson

Anna-Lena Sunesson

Hon är sedan två år chef för RCC Norr och har arbetat i verksamheten sedan 2011. Anna-Lena har tidigare arbetat som kvalitets- och patientsäkerhetssamordnare i dåvarande Västerbottens läns landsting och var i många år verksam som forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå. Hon disputerade 1995 i analytisk kemi och är docent i yrkesmedicin.