Lena Luts

Lena Luts

Lena Luts är specialist i patologi och cytologi och disputerade i medicinsk cellbiologi 1997.  Hon har en verksamhetschefsbakgrund inom Labmedicin och inom internmedicin/akutsjukvård i Region Skåne. Har idag en tjänst som medicinsk rådgivare och tillförordnad chef för enheten för kunskapsstyrning och FoU i Region Skåne. Ingår som representant för södra sjukvårdsregionen i beredningsgrupp 2, nationell högspecialiserad vård.