Christina Vult von Steyern

Christina Vult von Steyern

Christina Vult von Steyern, BSc i Biologi, Uppsala Universitet och Fil Lic i Livsmedelsvetenskap från Sveriges Lantbruksuniversitet, har mångårig erfarenhet av att leda och driva innovations- och förbättringsprojekt inom Life Science. Hon har även jobbat länge inom klinisk uppdragsforskning, marknadsföring samt in-licensering av forskningsprojekt. De senaste åren har Christina som Senior Advisor på Centigo AB, haft uppdrag även inom andra branscher utanför Life Science. Förbättringsarbete i alla former ligger Christina varmt om hjärtat.
I början av februari börjar Christina en tjänst på RISE (Research Institutes of Sweden) där hon kommer att arbeta med ”Produktionslyftet” och andra uppdrag inom innovation och visionsdriven hälsa.