Tillsammans når vi målen i den svenska livsmedelsstrategin 

Den 9 december 2020 bjuder Tillväxtverket och Jordbruksverket 
in till en digital nationell konferens kring livsmedelsstrategin. Vi erbjuder ett tillfälle att inspireras och lära av varandra.  
 
Under konferensen fokuserar vi på livsmedelskedjans möjligheter och utmaningar.  
Målet är att tillsammans 

  • skapa förutsättningar för långsiktigt konkurrenskraftiga företag 
  • bidra till en ökad hållbar livsmedelsproduktion och 
  • att alla delar av livsmedelskedjan utvecklas både parallellt och i samspel.

Tid kvar tills konferensstart