Cykelkonferensen 26-27 maj 2021

Den 26-27 maj arrangerar SKR och Trafikverket Cykelkonferensen, i år för första gången som en digital konferens. Cykelkonferensen är Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor, men på grund av rådande omständigheter gör vi den i år i form av två uppkopplade halvdagar. Temat för i år är samma som var planerat för förra året, nämligen synergier mellan cykling och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, med särskild koppling till den gröna omställningen. Vi kommer också att lyfta aktuella frågor inom cykelområdet.

Det är nu sex år sedan FN:s generalförsamling antog Agenda 2030 för hållbar utveckling och de 17 hållbarhetsmålen för att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det är också bara nio år till målen ska ha nåtts, och det finns därför anledning att lyfta synergierna mellan cykel och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det finns också mycket i Agenda 2030 som kopplar till den omställning mot ett klimatneutralt samhälle som pågår. Deltagare på konferensen kommer ta del av insatser som genomförts inom cykling för att bidra till att Agenda 2030-målen ska nås i såväl Sverige som andra länder.

Konferensen innehåller även många intressanta pass om arbetet med att stärka cyklingen på nationell och lokal nivå som bland annat handlar om nya typer av cykelvägar, utvecklingen för mikromobilitet och dess konsekvenser för cykelplaneringen, nya riktlinjer för cykel i VGU med mera.

Välkommen!


Tid: 26-27 maj 2021, båda dagarna kl 9-12 (cirka)
Plats: Konferensen sänds från SKR:s Studio. Länk kommer att skickas ut inför konferensen till de som anmält sig
Kostnad: 2300 kr exkl moms för båda dagarna
Kontakt: För frågor kring anmälan maila konferens@skr.se eller ring 08-452 70 00.
Frågor kring programmet ställs till Henric Storswedh, henric.storswedh@trafikverket.se eller till Ulrika Palm, ulrika.palm@skr.se.

I samband med cykelkonferensen kommer förmodligen andra event att genomföras. Mer information om det kommer löpande att läggas upp på denna sida.