Kurs: Planera & genomföra tjänstedesignprojekt 

Den här kursen hålls digitalt och sträcker sig över 2 veckor. Kursen startar och avslutas med en digital träff med kursledare och kursdeltagare. Däremellan arbetar du självständigt med instuderingsmaterial i form av filmer, texter och reflektionsövningar.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och som ska planera och genomföra utvecklingsprojekt med tjänstedesign som angreppsätt. Långa som korta. Vi tror att du som går kursen är projektledare, verksamhetsutvecklare, metodstödjare eller liknande.

Förkunskaper: Du bör ha grundläggande kunskap om tjänstedesign som arbetssätt, både i teori och praktik. Till exempel från att ha testat arbetssättet i ett eget projekt, gått Innovationsguidens ”Grundkurs i tjänstedesign”, deltagit i något av våra utvecklingsprogram eller motsvarande. Under kursen har vi Innovationsguidens 6 steg som utgångspunkt i upplägg och planering, så du behöver ha god förståelse för dessa. 
Mer om Innovationsguidens 6 steg


Kursens innehåll och mål

Under kursen går vi igenom hur du kan tänka vid uppstart av ett projekt för skapa en användbar, överskådlig projektplanering och som tar vara på de utforskande principer som kännetecknar tjänstedesign som arbetssätt.

Vi går igenom:
 • När det passar att använda sig av tjänstedesign, vilka projekt som kan vara lämpliga att börja med och hur en bra utmaningsformulering ser ut.
 • Vilka aktiviteter som behöver göras när samt hur du planerar in flexibilitet.
 • Teamsammansättning och hur du jobbar aktivet med teamet under projektets gång.
 • Vilka som behöver involveras och på vilket sätt - användare, medarbetare, styrgrupp
 • För och nackdelar med olika tidsupplägg – tex sprint vs längre ansats.
 • Hur du tar dig från projekt till förverkligande.
Kursen varvar teori med praktiska övningar och reflektion. Efter kursen så kommer du att ha ett utkast på en projektplanering för det projekt du har valt att ”testa” under kursen.

Kursmål:  Målet är att du efter avslutad kurs ska känna att du har grundläggande kunskap, stöd och verktyg för att själv planera upp och genomföra ett tjänstedesignprojekt. Alla deltagare tilldelas ett diplom efter avslutad kurs.

Tips! Kroka arm och gå kursen med en kollega, så kan ni stötta och lära av varandra i ert fortsatta arbete på hemmaplan! Vi vet av tidigare erfarenhet att det brukar ge bäst effekt.
 

Förberedelser och upplägg

Vi ser helst att du har ett riktigt projekt med dig in i kursen, något som du fått mandat att genomföra, så du direkt kan testa och omsätta din kunskap. Det går även att gå kursen utan att ha med sig ett inplanerat projekt, då får du istället använda dig av ett av våra fiktiva projekt och ”testa” ditt upplägg på.

Kursen bygger på aktiv medverkan och det krävs att du lägger ner en hel del tid på egen hand genom att titta på självstudiematerial, svara på reflekterande frågor och diskutera tillsammans med andra. Med stöd av materialet kommer du steg för steg ta fram din egen projektplanering. Planeringen kommer du inför avslutningsträffen dela med dig av och får feedback på av andra kursdeltagare.   

Beräknad tidsåtgång: 20 timmar. Planera för ca 12-15 timmar för självstudiematerial och reflektionsfrågor, och 5 timmar åt två gemensamma träffar tillsammans med övriga kursdeltagare. Så ställ in dig på och planera för att du går en kurs på 25% i två veckor.

Teknik: Träffarna hålls digitalt i Zoom av utbildare från SKR:s Innovationsguiden, läs mer här om tekniska förberedelser

Kostnad

7.500 kr. exkl moms. Digitalt kursmaterial ingår.
 

Anmälan & villkor


Generella villkor:
 • Kursen är endast öppen för anställda i offentlig sektor. 
 • Antalet deltagare på varje kurstillfälle är begränsat till 20 personer, vi tillämpar principen först till kvarn.
 • Om ni är flera som deltar från samma arbetsplats vill vi att ni är max 5 personer på samma kurstillfälle. Detta för att skapa en blandad grupp för lärande och nätverkande.
 • Anmälan är personlig, men du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega om ändringen sker senast 7 dagar före kursstart.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.
 • Fakturering av kursavgift sker alltid efter kurstillfället, fakturan skickas från Delegia AB.
Avbokningsvillkor:
 • Fram till 21 dagar innan kursstart kan du avboka din plats utan avgift. Vid avbokning senare än 21 dagar innan kursstart faktureras hela beloppet. Ombokning  kan göras till senare kurstillfälle i mån av plats. 
 • Avbokning och ändringar i anmälan ska ske skriftligen till konferens@skr.se
 

Frågor

För frågor om kursen, kontakta kursledare sara.tunheden@skr.se.

Aktuella kursdatum

Kursomgång 2 - hösten 2021

 • Start: Måndag 11 oktober kl. 14.00-16.00 - Introträff
 • Avslut: Fredagen 22 oktober kl. 09.00 -12.00 - Avslutande träff 
 • Mellan träffarna förväntas du lägga ca 12-15 h på självstudiematerial och övningar.

Du kan anmäla dig genom att klicka här.

Kölista för aktuella kursdatum

Om alla ordinarie platser är uppbokade går det att skriva upp sig på kölista för aktuella kursdatum. Finns det en kölista visas det i listan ovan. Om en kurs är markerad som fullbokad betyder det att även kölistan till det tillfället är full.

Intresselista för kommande (nya) kursdatum
Om kursen du vill gå är fullbokad eller om du inte hittar ett kursdatum som passar dig kan du skriva upp dig på vår intresselista. Du får då ett mejl när nya kursdatum läggs upp. Här hittar du intresselistan >>

Kursledare: Sara Tunheden

Sara är utbildad designer och har flera års erfarenhet av att arbeta som konsult och utbildare i tjänstedesignmetodik i både privat och offentlig sektor. Sedan 2016 är Sara projektledare, processledare och coach på Innovationsguiden, där fokus är att lära andra att själva arbeta med tjänstedesign som arbetssätt.