Årsstämma

18 maj 2021, Webbinarium

Program13.15 Registrering av anmälda medlemmar öppnar
 

13.30 Välkomna och inledning
Mari Broman, ordförande IQ Samhällsbyggnad

Samtal med Robert Andrén, GD på Energimyndigheten
Anita Aspegren samtalar med Robert Andrén bland annat om hur vi får användning, spridning och uppskalning av den kunskap som tas fram i innovations- och forskningsprojekt, hur olika typer av styrmedel kan snabba ett hållbart samhällsbyggande och hur vi kan mobilisera svenska aktörer att delta i EU-satsningar. 

cirka 14.30 Årsstämma för IQ Samhällsbyggnads medlemmar

Aktuella frågor hos IQ Samhällsbyggnad
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

cirka 15.30 Avslutning

Till anmälningssidan