Varmt välkommen till Prevents webbinarier

Vi bjuder in till en serie kostnadsfria webbinarier om arbetsmiljö som kommer att genomföras under hösten. Samtliga webbinarier sänds online via denna webbsida. Du behöver anmäla dig i förväg för att ta del av sändningen. Vi ser fram emot att få svara på dina ämnesrelaterade frågor som du gärna får skicka med i samband med din anmälan!

15 december (genomförd)
Introduktion på arbetsplatsen

Många branscher står efter pandemin inför ett ökat behov av nyrekrytering, och för att få goda förutsättningar att bidra i verksamheten behöver den nyanställde en trygg och bra introduktion. 

Välkommen till ett webbinarium där Petter Gustavsson, professor i psykologi på Karolinska Institutet, delar med sig av forskningsbaserade erfarenheter kring introduktion på arbetsplatsen, vilka insatser som behövs för att skapa en positiv lärandespiral för den nyanställde, och viktiga arbetsmiljöfrågor att tänka på i samband med introduktion. Mats Andersson från Scania CV AB berättar också om hur Scania ser onboarding som en strategisk process.

Du får bland annat med dig:

  • Inspiration och konkreta tips kring introduktion 
  • Arbetsplatsexempel 
  • Hur det känns att vara ny på jobbet
  • Vilka förutsättningar vi ger en nyanställd medarbetare att bidra till verksamhetenAnmäl dig här

För vem

Webbinariet riktar sig främst till dig som är chef, skyddsombud eller arbetsmiljöombud och alla andra som är intresserande av arbetsmiljöarbetet.

Var?

Webbinarium - online 
Sändningen sker från denna sida. Lösenord för att logga in kommer att mailas till dig dagarna innan sändning. Webbinariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

När?

Onsdag 15 december kl 09.00 - 10.00
Koppla upp dig i god tid innan sändningen startar. 


Petter Gustavsson

Petter Gustavsson, professor i psykologi vid Karolinska Institutet, har intresserat sig för stress och utbrändhet hos unga vuxna i början av deras arbetsliv samt hur man kan förhindra en negativ stresspiral. De senaste åren har Petter och hans forskargrupp speciellt studerat introduktionsinsatser (onboarding) och återhämtningsstrategier.


Johan Mellnäs

Johan Mellnäs är projektledare på Prevent. Johan har bland annat ansvarat för att ta fram Säkerhetsvisaren och spelet Inkludo och är en erfaren moderator och samtalsledare.


Mats Andersson

Project Manager Talent Acquisition på Scania CV AB i Södertälje, med bakgrund som rekryteringsspecialist, platschef på Poolia Södertälje, administrativ chef på Stokab samt ekonomichef inom Ericsson.

Webbinarier under hösten

9 september
Riskbedömning vid förändring av verksamheten
Genomförd
9 november
Trakasserier från kunder och besökare inom handel
Genomförd
23 november
Skapa en hjärnvänlig arbetsmiljö
Genomförd
9 december
Hantera hot och våld på jobbet
Genomförd
15 december
Introduktion på arbetsplatsen
Genomförd