14–15 JUNI 2022 HELSINGBORG

 
SKR hälsar välkommen till Kulturkonferens 2022 som ska äga rum i Helsingborg. Konferensen arrangeras av SKR och årets värdar är Helsingborgs stad och Region Skåne.
 
Konferensen ska genomföras 14–15 juni, mitt i den pågående internationella stadsmässan H22. Under konferensen ska vi diskutera kulturens plats i hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030. Hur bygger vi ett hållbart kulturliv och hållbara samhällen för 2030 och framåt?
 
Key notes presenteras av:
 
Andrew Miles, professor i sociologi vid University of Manchester, Storbritannien
Deepa Iyer, författare, strateg, advokat med inriktning på jämlikhets- och solidaritetsfrågor från Washington, USA
Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för Helamalmö
 
SKRs kulturkonferens riktar sig till ledande förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner, regioner och staten samt till representanter för kulturskapare och civilsamhälle.
 

Välkomna till Helsingborg!