Phonak Fagseminar 26. august 2022
Well Hearing is Well Being


Velkommen til årets Phonak Fagseminar og en dag med inspirasjon og kunnskapsdeling.

Phonak Fagseminar er en heldagskonferanse for personer som jobber innen audiologi og hørselsomsorg. Konferansen finner sted på Vika Kino i Oslo sentrum og inkluderer servering. Du kan delta enten fysisk eller digitalt, vær oppmerksom på at det er begrenset antall fysiske plasser men blir det fullt så settes du på venteliste.
Er du studerende, der du velkommen til å delta digitalt.

Årets tema er som i fjor Well Hearing is Well Being og vi har fått med følgende foredragsholdere; 
•    Julia Sarant fra University of Melbourne vil dele sin kunnskap om vi kan utsette kognitiv svekkelse hos eldre
      ved bruk av høreapparater.
•    Jack Holman fra University of Glasgow foreleser om sammenhengen mellom nedsatt hørsel og fatigue.
•    Jorunn Solheim vil fortelle om sitt studie omkring samhandling i hørselsomsorgen med eldre brukere.


Med vennlig hilsen
Alle oss i Phonak