Kunskapslunch E2B2

30 november, Digitalt

Program


12.00 Välkommen!
Anna Land, programansvarig E2B2, hälsar välkommen och presenterar E2B2.

Balanserad managementfilosofi för hållbara fastigheter 
I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har en modell för företagsstyrning, ett balanserat styrkort, för fler hållbara investeringar tagit fram. Vi får höra mer om den och hur fastighetsägare jobbar för att utveckla sitt bestånd i en mer hållbar riktning.   

Medverkande
Peter Ekman, forskare, Mälardalens universitet
Michael Eskils, hållbarhetschef, AMF fastigheter AB
Johan Wejdmark, affärsutvecklare, Fastighetsägarna Stockholm

Frågor, reflektion & diskussion

13.00 Avslut

Anmäl mig