Kunskapslunch E2B2

30 maj, Digitalt

Kunskapslunch:
Vägen mot klimatneutral bebyggelse


Tid: 30 maj, klockan 12.00–13.00
Plats: Webbinarium, digitalt i zoom

Möteslänk:

https://us02web.zoom.us/j/81236503401?pwd=dXZIQzY5TzNwWFltUGpVeVVDdTYxZz09
Passcode: 521280
 

Välkommen till E2B2:s digitala kunskapslunch som den här gången handlar om klimatneutral bebyggelse. Medverkar gör Erika Máta vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB, tillsammans med Lars Redtzer från Byggföretagen och Lena Hagert Pilenås från Boverket som kommer att samtala om vägen mot klimatneutral bebyggelse, om ny kunskap som behövs, vad näringslivet kan göra och hur regelverken kan främja utvecklingen.

Byggnadssektorn har identifierats som en sektor med stor påverkan på klimatet. Till år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att de val som byggnadssektorn gör blir så klimatsmarta som möjligt. För att klara de höga klimatmålen behöver de använda sig av de mest effektiva och moderna lösningar som finns utvecklade globalt.

Med hjälp av internationella perspektiv tar Erika Máta tempen på svensk bebyggelse och ger förslag som accelererar omställningen. Érika har nyligen genomfört ett projekt i E2B2 där hon som huvudförfattare av fördjupningskapitlet om byggnader i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, också har gjort en sammanfattning, analys och jämförelse för den svenska bebyggelsen och byggsektorn. I den här kunskapslunchen delar hon med sig av de viktigaste resultaten från projektet!

Läs mer om projeket: Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggsektor

Programinnehåll

12.00 Välkomna och inledning
Anna Land, programansvarig, E2B2

Kunskapsbaserad färdplan för klimatneutral byggsektor
Érika Mata, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Regler och andra styrmedel
Lena Hagert Pilenås, Boverket

Hur jobbar vi bäst framåt?
Lars Redtzer, Byggföretagen

Frågestund

13.00 Avslut

Medverkande

Érika Mata
PhD, Klimat och hållbara samhällssystem, Energi
IVL Svenska Miljöinstitutet
 

Lars Redtzer
Chef Branschutveckling, Byggföretagen

Lena Hagert Pilenås
Enhetschef på Hållbara byggnader och energi, Boverket