Projektledarmöte

18 oktober, Stockholm

Projektledarmöte E2B2 

Tid: 18 oktober, kl 10.00-17.00. Kaffe och smörgås serveras från 09.30.  
Plats: Svenska institutet för standarder, SIS, Solnavägen 1E i Stockholm

Dagen inleds med en inspirationsföreläsning och workshop. Hur kan kommunikation hjälpa ditt projekt att bli framgångsrikt och resultaten att komma till nytta? Vi varvar inspiration, teori och praktik inom forskningskommunikation och du kommer att få med dig handfasta tips att använda i ditt arbete. 

Leder du ett projekt inom utlysning 7 så förväntas du delta under förmiddagen, men alla projektledare är såklart välkomna.

Eftermiddagen är obligatorisk för alla projektledare i ett pågående E2B2-projekt.

Under eftermiddagen får du höra om aktuellt från E2B2, information om kommande utlysningar inom bebyggelse/energi, workshop, studiebesök till Cederhusen i Hagastaden och där får vi en presentation av stadsutvecklingsområdet Hagastaden, se byggplatsen med stommontaget och besöka det färdiga resultatet i den fina visningslägenheten och så avslutar vi dagen med posterpresentation.

Du som är projektledare i ett E2B2-projekt deltar och presenterar en poster som beskriver ditt projekt, och du får samtidigt lära dig mer om de andra projekten som pågår i programmet.
  
Varmt välkommen önskar vi i programledningen för E2B2!