Kunskapslunch E2B2

21 september, Digitalt

Digital kunskapsbrunch:
Hur påverkas hyresgäster vid renovering?


Tid: 21 september, klockan 09.00–11.00
Plats: Webbinarium, digitalt i zoom

Möteslänk:
https://us02web.zoom.us/j/86395055483?pwd=NEJ0RStSQU5YR2R6M2I5a05QZHpkZz09
Passcode: 600404

Sverige står inför ett stort renoveringsbehov, särskilt av miljonprogrammets bostäder i områden med socioekonomiskt utsatta boende. Om renoveringar med energibesparingar leder till störning och höjda hyror så riskerar boende i dessa områden att inte kunna bo kvar. När energimål ställs mot boendes mål välmående kan fastighetsägare tvingas välja.

Den 21 september kl. 9.00–11.00 bjuder E2B2 in till en kunskapsbrunch på temat energirenovering där ett nyligen avslutat forskningsprojekt kommer att presenteras. Paula Femenias, forskare på Chalmers, har studerat hur de boende upplever de förändringar de står inför i samband med en renovering. Varför väljer vissa att flytta och varför väljer andra att bo kvar? Hur ser de på energieffektivisering och hur en själv som hyresgäst kan bidra?

I en omfattande studie har Paula Femenias intervjuat 450 hyresgäster i bostäder som renoverats där tre allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg deltar. Baserat på intervjuerna har projektet producerat ett unikt empiriskt material som Paula Femenias kommer att guida oss igenom under kunskapsbrunchen.

Tillsammans med andra experter på området kommer vi att sammanfatta och diskutera de viktigaste slutsatserna från projektet och hur man kan angripa den viktiga utmaningen med renoveringar och påverkan på de boende.

Dagens medverkande:

Moderator: Rikard Silverfur, chef Utveckling och Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Medverkande:

  • Anna Land, programansvarig, E2B2
  • Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef, RISE
  • Paula Femenias, bidrädande professor och forskare, Chalmers Tekniska Högskola
  • Helene Blomberg, chef boendeutveckling, Förvaltnings AB Framtiden
  • Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen