Stora BIM-dagen och årsstämma

25 april 2024, Stockholm

Dagens moderatorer:

Svante Hagman, styrelseordförande och Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance.

Program 25 april


Ett Sverige som återtagit initiativet i en digital omvärld


Sverige tar en aktiv och ledande roll i att forma den digitala utvecklingen både nationellt och internationellt. Det kräver investeringar när det gäller digital infrastruktur och teknologi. Dessutom behövs satsningar på forskning och utveckling för att ligga i framkant när det gäller digital innovation.

Magnus Enzell, Ämnesråd inom digitalisering, Finansdepartementet

Internationell utblick

Vilka globala trender, utmaningar och möjligheter ser vi inom den digitala transformationen för samhällsbyggnadssektorn? Vad kan vi lära oss av omvärlden för att effektivisera och förbättra våra egna processer och metoder?

Peter Axelsson, chapter leader, buildingSMART Sweden

Boverkets regeringsuppdrag kring användande av BIM

Presentation av Boverkets svar om uppdraget som handlar om att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer för användning av BIM.  
Läs mer om uppdraget här

Aktuellt från Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig.

Michael Strömgren, vice programledare, Smart Built Environment

Robusta transportsystem genom digitaliserad tillgångsförvaltning

Hur för man samman anläggningsinformation med tillståndsbedömning, åtgärdsplanering och kundleverans i form av tåglägen/tillgänglig väg och ärendehantering samt övriga informationsleveranser?

Anders Aabakken, avdelningschef Teknik och miljö, Trafikverket

Hur information gör fastigheter både digitala och hållbara!

Vilken roll spelar information och data för att nå målsättningen av hållbarare fastigheter? Hur kan en datadriven organisation både leda till en mer effektiv och lönsam fastighetsförvaltning samtidigt som det leder oss till att nå framtida hållbarhetsmål? Hur samverkar målsättning kring digitalisering och hållbarhet för att möta en omvärld och bransch i förändring?

Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef, Uppsalahem AB

”Ängelholm-Maria – Praktisk tillämpning av BIM” 23 broar, 24 km järnväg och 2,8 miljarder senare

En nyckelfaktor i projektets framgång är implementeringen av en samordningsmodell i 3D, som erbjuder en lagom hög detaljnivå i attributen. Genom att använda sig av BIM för projektet kan planerings- och byggprocessen effektiviseras samt minimera risken för fel och förseningar.

Anna Eliasson, digital ledare och Anna Lundkvist, projekteringsledare, Skanska

Virtuella världar och digitala tvillingar

Vi spanar om hur den verkliga och virtuella världen smälter ihop och hur det påverkar oss människor. Digitalisering och hållbarhetsfrågor går hand i hand, då information om vad som finns i husen och den byggda miljön skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi genom att till exempel återanvända material. På samma sätt skapar visualisering inom stadsplanering förutsättningar för att resurseffektivisera och få kostnadskontroll.

En programpunkt med:
  • filosofiska perspektiv på vad vi kan göra med våra digitala tvillingar i en virtuell värld
  • samtal med publiken om vad vi menar med en digital tvilling och hur informationen kan användas under livscykeln för fastigheter och anläggningar

Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance och Lars Lidén, project manger, Meta Fastighetsadministration AB