Välkommen att boka dina seminarier !

Hela dagen bygger på att vi delar med varandra. När alla bidrar med sin kompetens blir det massor av spännande lärande.
Du kan boka upp till 5 seminarier.
Varje seminarium är 45 minuter och det är 15 minuters paus mellan passen.
Seminarierna erbjuds en eller två gånger under dagen.


Viktigt är att du går igenom alla steg så du bekräftar din anmälan i sista steget.

Välj gärna något som vidgar dina perspektiv!

Datum: 11 maj 2017

Tid: 14:00- 19:00.
Dagen är indelad i 5 pass.
  • Pass 1: 14:00-14:45
  • Pass 2: 15:00-15:45
  • Pass 3: 16:00-16:45
  • Pass 4:17:00-17:45
  • Pass 5: 18:00-18:45

Plats: Varlaskolan & Elof Lindälvs Gymnasium.
Du ser på resp. seminarium vilken skola och lokal det erbjuds i.

Fika: Ni bjuds på kaffe/tea och fralla i pauserna.

SPARA din bekräftelse du får till din epost så du vet när och var du ska vara på resp. pass.

VARMT VÄLKOMMEN!!

OBS! att ladda ett program med 150 grymma seminarier kan ibland ta tid... ha lite tålamod Länk till inbjudan >>
Börja boka här >>