Vad

Välkommen till
Swepub användardag 2019

Var

Kungliga biblioteket, hörsalen
Humlegårdsgatan 26

När

Datum: 31 januari 2019
Tid: 9.30 - 16.00
Avgift: 650 SEK

Välkommen till den första Swepub användardag som bjuder upp till erfarenhetsbyte och inspiration kring forskningsinformation! Användardagen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör hantering av (meta)data för forskningsinformation vid universitet och högskolor samt myndigheter.
 
Dagens key note-speaker är Hanna-Mari Puuska från CSC – IT Center for Science, Finland som kommer att berätta om datalagret för forskningsinformation och det nordiska samarbetet. Övriga presentationer handlar om både nyttan med Swepub och datakvalitetshöjande arbete i lärosätenas lokala publikationsdatabaser samt om hur arbetet med Swepub fortskrider.
 
Sista datum för anmälan är den 18 januari 2019.
 
Vi ses på Swepub användardag!

Välkomna!

 

Vid frågor kring dagen kontakta:
Tuija.Drake[@]kb.se 


Vid tekniska frågor kontakta:
Susanne.Gustafsson[@]kb.se