Goda krafter som gör skillnad i särskilt utsatta områden

23 januari 2019, Stockholm

Program


Moderator: Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad

13.00 Välkommen!

13.20 Segregationens utmaningar och den nationella politiken
Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation

13.40 Polisens arbete i utsatta områden
Emma Hedenvind, analyschef på NOA:s underrättelseenhet

14.00 Botkyrkabyggens satsningar för tryggare områden
Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen

14.20 Fika

14.50 Framtiden - är det Gårdstensmodellen?
Ulf Östermark, forsknings- och utvecklingschef, Framtiden

15.10 Vilken roll spelar skolan?
Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef i Mullsjö kommun. Tidigare rektor Sjumilaskolan, Biskopsgården, Göteborg

15.30 Hur kan forskningen bidra?
Hanna Ridefelt, forskningssekreterare Formas.

15.40 "Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden”
Malin Eriksson, Docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet

15.50 Hur kan man involvera medborgare i stadsutveckling? Exemplet #UrbanGirlsMovement i Botkyrka
Anna Hakami, Projektkoordinator, Global Utmaning

16.00 Paneldiskussion

16.25 Avslutning

16.30 Mingel

Till anmälningssidan