Programkonferens
Smart Built Environment

22 maj 2019, Stockholm

Program

09.30 Registrering

10.00 Välkomna

Kristina Garbrielii, Smart Built Environment

Vinnovas mångfaldsarbete
Luisa Monse, Vinnova

Projektkavalkad och panelsamtal:

"CSA IoT för bygg"
Östen Frånberg, 1Akonsult

"Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom Samhällsbyggnadsområdet"
Hans Bagge, Lunds universitet, LTH

"Från materialtillverkare till fastighetsförvaltare" samt "Nya affärsmodeller för obrutet digitalt flöde av miljöiformation"
Maria  Ahlm, IVL Svenska Miljöinstitutet

"Digital affärsmodel för bygglogistik på stora byggplatser"
Christian Koch, Chalmers Tekniska Högskola

11.30 Lunch

12.30 Projektkavalkad och panelsamtal:


"Att leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn"
Slutsatser av projektet och konkreta erfarenheter från en av deltagarna
Johanna Holmberg, Cobel samt Mikael Rångeby, Upplands Väsby kommun

"Digitaliseringsledare i projekt och även några ord om vårt GODIG projekt"
Annika Kaborn Holmberg, Eicorn

"AIDA - Artificell Intelligens för Detaljplanearbete"
Sascha Benes, Örebro kommun

"Etappvisa BIM-modeller anpassade för byggskedet i infrastrukturprojekt"
Olof Friberg, Tyréns

Så samverkar vi genom Smart Built Environments fyra teman
Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur, Kunskap och kompetens

14.10 Eftermiddagsfika

Internationalisering och workshop om ämnet

Amy Rader Olsson

Inspirationstalare
Anna Eriksson, Digg (Myndigheten för digital förvaltning)

16.00 Avslutande mingel

I Smart Built Environments integritetspolicy kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.