Konferensen är inställd
Upphandlingskonferensen 2020

Upphandling - en värdefull affär

VÄLKOMMEN TILL UPPHANDLINGSKONFERENSEN DEN 25-26 MARS 2020 I STOCKHOLM

 

På Upphandlingskonferensen 2020 fokuserar vi på hur upphandling kan bli en värdefull affär utifrån ett patientsäkert, hållbart och ekonomiskt perspektiv. Vi diskuterar hur vi tillsammans säkrar försörjningen av medicintekniska produkter och hur vi kan utnyttja dess fulla potential, och mycket mer. Upphandling av medicinteknik är en avgörande del av lösningen på ökade vårdbehov med begränsade resurser. Välkommen att delta i diskussionerna kring framtidens vård genom en värdefull affär!
 
Upphandlingskonferensen är ett samarbete mellan Ledningsnätverket för regionernas Upphandling (LfU), Nätverket för Materialkonsulenterna samt branschorganisationen Swedish Medtech. Upphandlingskonferensen har arrangerats var 18:e månad sedan 1998.
 
Samarbetet är unikt och skapar en uppskattad mötesplats för upphandlare, leverantörer och andra berörda parter, där dialog och kunskapsutbyte kan ske på ett informellt sätt. Konferensens två dagar är fyllda av föreläsningar, workshops och seminarier – en kombination som möjliggör kompetensutveckling inom upphandling av medicinteknik, inspiration till att prova nya tillvägagångssätt och ett utökat kontaktnät.