Workshop: Tyck till om den forskningspolitiska propositionen! 

21 augusti 2019, Malmö

Program


13.00 Inledning: Erfarenheter från arbetet med inspel till tidigare forskningspolitiska propositioner
Bakgrund av Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

Inspirationstalare: Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket

Workshop kring samhällsbyggnadssektorns inspel inklusive eftermiddagsfika
Under ledning av Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

16.30 Sammanfattning och avslut

Till anmälningssidan