Årsstämma och öppet seminarium

6 maj 2020, Stockholm

Program

Programarbetet pågår och programmet kommer successivt att fyllas på.

12.30 Registrering och kaffe för stämmodeltagare

13.00 Årsstämma och medlemsaktiviteteter

Elin Olsson, statssekreterare hos bostads- och finansmarknadsminister Per Bolund, gästar oss och vi får tillfälle att samtala kring hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till att lösa samhällsutmaningar och vad regeringen har på sin agenda.

Vi kommer också att få veta mer om vad som händer i IQ Samhällsbyggnads utskott och tillsammans diskuterar vi hur vi arbetar vidare med de förslag som finns i sektorns gemensamma inspel till regeringens kommande forskningspolitik.

Vi avslutar detta första pass med årsstämma.

15.00 Eftermiddagskaffe och registrering för seminariedeltagare

15.30 Öppet seminarium

Överintendent Kieran Long hälsar oss välkomna till ArkDes och berättar deras arbete med hållbar stadsutveckling, forskning och innovation. Vi får träffa riksarkitekten Helena Bjarnegård, som också är ordförande i Rådet för hållbara städer som pratar om att bygga och utveckla miljöer som människor kan vara stolta över länge och vi får aktuell information från IQ Samhällsbyggnad med vd Anita Aspegren.

Från 16.30 Mingel

Till anmälningssidan