Logotyp: LOA2020

Övergången från licensbaserad till öppen tillgång för forskningsinformation är i fokus på LOA 2020. Programmet består av både inspirerande föreläsningar och parallella sessioner där du själv väljer det som intresserar dig mest.


På LOA 2020 har du möjlighet att höra det senaste kring PLAN S, upphovsrätt och öppen tillgång som en del av FN:s utvecklingsmål för global hållbarhet. På eftermiddagens parallella sessioner kan du välja att lyssna på Bibsamkonsortiets roll i omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem och arbetet med nationell digital plattform för öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter eller välja att workshoppa kring lärosätens nya policys för öppen tillgång eller tidskriftssök.

En digital konferens

Konferensen kommer att hållas digitalt och delar av den kommer att spelas in. För att delta krävs en dator med internetuppkoppling.

Konferensen pågår mellan 9.45 - 14.30. Förmiddagen består av föreläsningar medan eftermiddagen ägnas åt parallella sessioner där ni kan välja att delta i en av fem workshops/seminarier. Observera att det är ett begränsat antal platser på varje workshop.

För eftermiddagens programpunkter rekommenderas att ni laddar ner Zoom-applikationen här

Anmälan sker senast den 25 maj
Kostnad: 500 kr exkl. moms

Program   Till anmälan