Program 25 november 2020


 
08:30
Digitalt mingel med kollegor 

 
09:00
Välkommen: 1 konferens - 300 platser 

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket hälsar välkommen.
 
09:15
Det här händer idag!

Moderator Karin Klingenstierna  introducerar dagen

09:25
Corona Express - 10 år på 10 veckor

Plötsligt formas världen om. Det är underligt. Det är skrämmande. Men det är ibland också fantastiskt. Kanske är det så det mesta blivit till. Ett barn, ett företag eller ett politiskt parti. Slumpen spelar en mer eller mindre stor roll. Sedan ägnar vi åratal åt att försöka förstå vad som hände. Den här gången handlar det om en global pandemi. Ett virus som stöper om livet på vår planet. I varje fall för stunden. Men vilka av alla de effekter som nu diskuteras och analyseras är bestående?

Under den här stunden tillsammans leder Författare och Ekonomie Dr Kjell A Nordström oss genom den matris av krafter som formar morgondagens liv och företagande.
 
10:10
Turism och besöksnäring under och efter Coronapandemin
 

Erika Rosander och Kristian Seth, Tillväxtverket, ger en samlad lägesbild av hur covid-19 påverkat turism och besöksnäring i Sverige. Vilka är de tydligaste effekterna? Hur ser det ut i olika branscher och i olika delar av landet? Hur har utvecklingen fluktuerat över tid sedan pandemin tog fart och varför? Finns det några långsiktiga utvecklingstrender som går att belägga?
 

10:30
PAUS
 
10:45
VI SNACKAR: Besöksnäring i ett nytt landskap - spaning
 

Ett samtal om besöksnäringens nya utmaningar och möjligheter utifrån olika perspektiv och erfarenheter. 

Nya värderingar kring resande: Nya mönster, ny konkurrens och nya marknader. Vilken förmåga har vi att ställa om?  

Vilken roll spelar besöksnäringen för platsen?

Kom inte hit! - Hur har vi kunnat hantera målkonflikten mellan näringens utveckling och lokala opinioner mot fler besökare?

Vad har pandemin gjort med bilden av Sverige?

Vilka vägval står vi inför och hur kan vi skapa en stark och hållbar besöksnäring? Vilka politiska intiativ behövs?

Medverkande: Malin Zillinger , forskare, ETOUR och Lunds universitet,Jonas Siljhammar, vd, VISITA, Peter Grönberg, vd, Göteborg&co, Oskar Wijk, vd Destination Småland.
 

11:15
Ställa in eller ställa om?

Thomas Peterson grundare av Naturbyn och Wiksfors bruk tar oss med på en resa från uteblivna utländska gäster till ett helt nytt besöksmål i Värmland.  

 
11:30
Lunchpaus - på ditt favoritställe!
 
12:30
KEYNOTE: Covid-19 and the effects on tourism – the bigger global picture.
 
En internationell utblick av Jane Stacey, chef turismenheten, OECD. Jane ger oss insikt i pandemins effekter på turismen i ett globalt perspektiv, och vilken betydelse detta har för Sverige. Hur kan vi dra nytta av internationell samverkan och vad kan vi lära från andra länder? Hur kan pandemin påskynda arbetet med innovation, digitalisering och hållbar utveckling och hur ser förutsättningarna ut för en återhämtning av den globala turismen?
 
Föredraget sker på engelska. 
 
13:00
Paus 
 
13:15
Dialogarenor pass 1 
 1. Vilka trender påverkar besöksnäringen? Vilka scenarier ser vi för turismen efter corona?
  Turismforskningscentret ETOUR ger en bild av vad svensk och internationell forskning säger om turism och corona. Seminariet avslutas med en diskussion om besöksnäringens framtida utmaningar och möjligheter.
  Medverkande: 
  Robert Pettersson, verksamhetsledare på turismforskningscentret ETOUR
  Värd: Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och Tillväxtverket
   
 2. Hur klimatanpassar vi våra leder? 
  Bränder. Översvämningar. Vattenbrist. Att anlägga, förvalta och utveckla turismleder är en stor investering som ska hålla i många årtionden och vid olika naturhändelser. Få tips och diskutera hur man kan analysera och utifrån detta klimatanpassa lederna, med ett pilotprojekt i Umeå (cykelområde Nedre Vindelälven-Juhtdahka) som konkret exempel. 
  Medverkande: Linnea Ax, Tillväxtverket, Sirpa Kärki, Visit Umeå och Lars Bolling, Esam.
  Värd:Tillväxtverket
   
 3. Vad behöver vi lära om krisstöden – hur fungerade det för besöksnäringens företag och vad krävdes av kommuner och regioner?
  Corona slog i mars till mot många av branscherna i besöksnäringen direkt. Lika direkt kom krav på krisstöd. Regeringen har tagit fram 10 ändringsbudgetar, regioner och kommuner har på många olika sätt försökt att stödja näringslivet. Men hur har dessa stöd fungerat för besöksnäringens företag och inte minst, vad har krävts för att hjälpa företag att ta del av de olika åtgärderna?
  Vi blickar gemensamt framåt och identifierar vad som behöver justeras framöver.
  Medverkande: Niklas Lind, Marknadschef, Västervik Framåt, Peter Göransson, Företagsrådgivare, Västervik Framåt
  Värd: Sveriges Kommuner och Regioner
   
 4. Hur ställer man om? 
  Omställning från en dag till en annan, i mars förändrades allt, vi möter företagare som tacklat krisen och tagit sig igenom den på olika sätt under sommaren 2020. Hur kan en kommun, en region, en myndighet på bästa sätt stödja besöksnäringens återhämtning och utveckling?
  Medverkande: Mia Karlsson VD Höga Kusten, Per Bengtsson Ägare PM & Vänner, Jeanette Lindström VD Borås Djurpark 
  Värd: Regionala nätverket för turism
   
13:45
PAUS 
 
14:00
Dialogarenor pass 2
 
 1. Vi kikar på Miranda – ett projekt om turism i transport- och infrastrukturplanering. 
  Passet ger en lägesrapport från Miranda, där Högskolan Dalarna leder arbetet med att utveckla beslutsstöd för hållbart turismresande och infrastrukturplanering. Med pilotområden i Kalmar, Malung Sälen och Åre utvecklas indikatorer och verktyg för att bättre fånga turismens behov i planeringensarbetet och redan finns spännande och konkreta resultat att ta del av. Projektet är en del av samarbetet i Besöksnäringens myndighetsgrupp och finansieras av Trafikverket och Tillväxtverket.
  Medverkande: 
  Tobias Heldt och Daniel Brandt, forskare vid Centrum för Besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, Erika Rosander, samordnings- och utvecklingsansvarig turism och besöksnäring vid Tillväxtverket. Christina Holback, kommunchef, Malung-Sälens kommun. Karin Ekebjär, länsturismsamordnare, Region Kalmar län. Therese Nordfeldt, evenemangsservice, Åre kommun
  Värd: Tillväxtverket
   
 2. Naturturism – gränsen mellan friluftsliv o turism? 
  Hemestertrenden har resulterat i en markant ökning av gäster på våra leder och i naturen och gränsen för vad som är turism och vad som är friluftsliv flyter samman. Vad innebär det för roller och ansvar hos offentliga aktörer? Hur tar vi oss an frågor som rör förvaltning, slitage, trängsel och utmaningen för företag att kunna ta betalt.
  Medverkande:Staffan Svantesson – Ägare & grundare Happie Camp
  Kenneth  Joelsson –Tourism in Skåne NLS
  Camilla Jönsson – Ordförande  Naturturismföretagen & ägare Robusta äventyr
  Värd: Regionala nätverket för turism
 3. Förutsättningar för framtidens besöksnäring  
  Besöksnäringen drabbas nu hårt av den pågående pandemin och förutsättningarna har förändrats i grunden. Välkommen till ett samtal kring framtidens besöksnäring
  •    Handlingsplan för besöksnäringen 2030
  •    Besöksnäringens roll i samhällsbyggnad visar vägen
  •    Smart turism som verktyg för utveckling

  Ett samtal med Göteborg & Co om visioner och om arbetet med att skapa en hållbar, trygg och attraktiv destination.
  Medverkande: Peter Grönberg, VD Göteborg & CO
  Andrea Jovell, Chef Marknad & Kommunikation, Göteborg & Co,Eva Flyborg, politiker och 1:e vice ordförande i Göteborg & Co:s styrelse
  Värd: Sveriges Kommuner och Regioner
   
 4. Svenskarnas resande 2021 - är besöksnäringen redo?
  Destinationsnätverket SNDMO presenterar resultatet av en undersökning kring svenskars resande sommaren 2020 samt attityden till resande 2021. Hur har coronapandemin påverkat vårt resande under 2020? Är besöksnäringen redo för de utmaningar ett helt nytt resemönster och därmed delvis nya målgrupper kommer att innebära? Och behöver även offentliga sektorns arbete förändras?  
  Medverkande: Björn Fransson, Örebrokompaniet, Sara Johansson, regiondirektör på Elite Hotels och hotellchef på Elite Hotel Mimer i Umeå, Caroline Strand, Visit Stockholm, Ewa Lagerqvist, VD Visit Sweden. 
  Värd: SNDMO
14:30
Paus
 
14:40
Omställning är det nya normala 
 
Ur djupa kriser föds ofta innovation och nytänkande. Hur kan kriser användas som hävstång till innovation? Värdet av att ligga före i tanke och handling blir större vid en kris, men utveckling behövs väl ständigt? 
Pia Sandvik, vd RISE, ger oss en inblick i vad som krävs för omställning och för att agila strukturer ska bli en del i vårt DNA när vi tar oss an framtiden inom t ex digitalisering, mobilitet och cirkulär ekonomi. 
 
15:00
Regeringens politik, insatser och syn på besöksnäringens utveckling framåt

Näringsminister Ibrahim Baylan presenterar regeringens satsningar och syn på besöksnäringens roll, utmaningar och betydelse framåt. 
 
15:30
VI SNACKAR: Offentligas roll för omstart och utveckling

I spåren av pandemin har vi sett behoven av handlingskraft och samverkan mellan stat, regioner och kommuner för en besöksnäring som blivit hårt drabbad. Hur bygger vi en framtida politik för en konkurrenskraftig och hållbar näring?
Vi diskuterar turismpolitik på kommunal, regional, nationell och nordisk nivå. 
 
Medverkande: Kristina Jonäng (C) Västra Götalands­regionen, ordförande SKR:s beredning för Tillväxt och regional utveckling, Gunilla Nordlöf, generaldirektör vid Tillväxtverket samt Susanne Andersson Pripp, ordförande för Svensk turism.
 
16:00
Stora Turismpriset 2020 - prisutdelning 
 
Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och Tillväxtverket delar ut priset Stora turismpriset. Årets prisutdelning inkluderar även priset Årets ciceron – ett pris som delas ut till en forskare som tagit fram en avhandling till nytta för besöksnäringen. Bakom priset står Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism.