Event Secretariat

 

Email us at:
Events@jpi-urbaneurope.eu

Connect with us!


Twitter: @JPIUrbanEurope
Instagram: @JPIUrbanEurope

Sign up for our newsletter


 

Här kommer Twitterlistan att skrivas ut, den syns inte i redigeringsläget


Texten är skiftlägeskänslig, skriv namnen exakt som de heter på Twitter

Om du inte skriver något listnamn så kommer användarens Tweets hämtas