loading   Laddar sida...
 

PROGRAM – Kvalitetskonferensen 2015

En dag om konstnärlig kvalitet, kulturskapares villkor och nya kulturpolitiska spelregler i Sverige
Torsdag 16 april kl. 8.30-16.45, Kägelbanan, Södra teatern, Stockholm

08.30 Registrering och kaffe
09.15 Inledning och välkomstanförande
Anders Rydell, moderator. Mats Söderlund, ordförande KLYS
09.30 Kvalitet och kreativitet i vår tid
Elisabeth Rynell, författare. Anders Rydell, moderator
10.15 Förvaltnings- och institutionsperspektiv på kvalitet
Linnéa Lindsköld, forskare, Högskolan i Borås
10.45 Paus 15 min.
11.00 Samverkansmodellens inverkan på kvalitetsbegreppet
Elisabeth Lax, kulturchef region Norrbotten. Ole Wiggo Bang, chef Wermland Opera.
Staffan Rydén, kulturchef Västra Götalandsregionen.
Cecilia Langemark, Senior Advisor Kultur Skåne
12.00 Lunch 75 min. på plats
13.15 Att formulera kvalitetskriterier för kulturstöd och stipendier
Jesper Söderström, direktör Sveriges författarfond. Ida Lundén, tonsättare/musiker.
Erik Hall, handläggare Kulturbryggan
14.00 Konst och kvalitet som fria fåglar i kulturpolitiken?
David Karlsson, idéhistoriker och kulturskribent
Macarena Dusant, konstvetare, Konstgrupp Almedalen.
Sverker Härd, direktör för Myndigheten för kulturanalys.
14.45 Fikapaus 30 min.
15.15 Kan kulturskaparsamråd kvalitetssäkra den regionala kulturen?
Eva Fornåå, bildkonstnär och styrelseledamot KRO-Mitt. 
Jimmy Eriksson, kultursamordnare Region Jämtland Härjedalen.
Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare KLYS
16.00 Kvalitetsbegreppets innebörd i förändring?
Astrid Assefa, skådespelare, regissör och logonom. Alfons Karabuda, kompositör och ordförande SKAP. Stina Oscarson, regissör, dramatiker och fri skribent.
16.45 Slut

 

Om du önskar ladda ner programmet, vänligen klicka på symbolen bredvid