loading   Laddar sida...
 

Program 21-22 september

Torsdagen den 21 september
09.00 Registrering och fika
09.30 Inledning: Moderator och styrelsen
09.45 Föredrag: ”Livslångt lärande för alla”
Per Lodenius, Riksdagsledamot (C), Talesperson i särskolefrågor, mm.
10.45 Information från utställare
11.00 Paus med aktiviteter i mässan
11.15 Föredrag: ”Tillträde till utbildning och samhälle.”
Lärare och studerande på Kulturkommunikatör, Hälsinglands utbildningsförbund.
12.15 Lunch
13.30

Föredrag: ”Hälsoinspiratörerna och den inkluderande högskolan”
Tomas Boman, Universitetsadjunkt i Socialt arbete, Högskolan i Gävle

Föredrag: ”Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan”
Sven Trygged, Forskare i Socialt arbete, Högskolan i Gävle

Bensträckare

Föredrag: ”Kognitiv inlärningspotential och delaktighet som förutsättningar för optimalt lärande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.”
Patrik Arvidsson, psykolog och forskare vid vuxenhabiliteringen, Region Gävleborg.
Katarina Florin, Universitetsadjunkt i Pedagogik och Utbildningsledare, Högskolan i Gävle.

Föredrag: ”Valideringscentrum Gävleborg”
Marianne Andrén, Projektledare för Valideringscentrum Gävleborg, Region Gävleborg och Högskolan i Gävle.

Paneldebatt

15.30 Fika
16.00

Årsmöte, Lärvuxpedagogerna

17.30

Skolledarmöte, Skolledare Lärvux

Studievägledarmöte, Studie- och yrkesvägledare Lärvux

19.00 Mingel
19.30 Middag
Fredagen den 22 september
08.30 Inledning
08.40

Lokala ”goda” exempel:

Föredrag: ”Glädje och Gemenskap - krafter för bättre folkhälsa”
Christer Ring, Korpföreningen Heros.

Föredrag: ”Medinflytande för den enskilde – hur når vi dit ?”
Ann-Helen Dahlqvist, Enhetschef Enhet för daglig verksamhet i Gävle.

Föredrag: ”Samverkan EDV och yrkeskurser via Vuxenutbildningen”
Monica Sandin Algotsson, Rektor för Yrkesutbildning, Vuxenutbildningen i Gävle.

Föredrag: ”Hur fler med funktionsnedsättning får arbete”
Björn Häägg, Enhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Gävle.

09.40 Fika
10.10

Föredrag: ”Att motivera ett livslångt lärande i gemenskap med andra.”
Ann Gomér, Författare Nypon Förlag.

Föredrag: ”Tillgängliga lärmiljöer ger förutsättningar att lyckas”
Anna Sjölander, Specialpedagogiska myndigheten.

Föredrag: ”Kommunikativ tillgänglighet”
Jessica Eriksson, Kommunikationspedagog , Gymnasiesärskolan Karlstad.

12.30 Lunch
13.30 Pjäs: ”Autist javisst!” och ”Churchill var inte heller klok”
En verklighetsbaserad pjäs i två akter om livet med diagnos, Östra teatern.
14.45

Moderatorn sammanfattar dagen

Styrelsen avslutar

15.00 Fikapåse och hemfärd