loading   Laddar sida...
 

Program 21-22 september

Torsdagen den 21 september
09.00 Registrering och fika
09.30 Inledning: Moderator, styrelsen och chefen för Vuxenutbildningen i Gävle hälsar välkommen
10.00 Föredrag: ”Komvuxutredningens arbete
Mona Siösteen, Utredningssektreterare Regeringskansliet
10.30 Föredrag: Livslångt lärande för alla”,
Per Lodenius, Riksdagsledamot (C), Talesperson i särskolefrågor, funktionshinderpolitik mm.
11.30 Presentation av utställarna
11.45 Paus med aktiviteter i mässan
12.00 Lunch
13.15

Föredrag: Hälsoinspiratörerna och den inkluderande högskolan,
Tomas Boman, Universitetsadjunkt i Socialt arbete, Högskolan i Gävle

Föredrag: "Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan".
Sven Trygged, Forskare i Socialt arbete, Högskolan i Gävle

Bensträckare

Föredrag: Kognitiv inlärningspotential och delaktighet som förutsättningar för optimalt lärande
hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
.
Patrik Arvidsson, psykolog och forskare vid vuxenhabiliteringen, Region Gävleborg och
Katarina Florin, Universitetsadjunkt i Pedagogik och Utbildningsledare, Högskolan i Gävle.

Föredrag: Valideringscentrum Gävleborg.
Marianne Andrén, Projektledare för Valideringscentrum Gävleborg, Region Gävleborg och Högskolan i   
Gävle och

Paneldebatt 

15.30 Fika
16.00

Årsmöte, Lärvuxpedagogerna (Tamburinen 80 platser)

Skolledarmöte, Skolledare Lärvux
(Imagine, Maud Qvarnström/Lärvux Gävle, Skolverket medverkar)

Studievägledarmöte, Studie- och yrkesvägledare Lärvux
(Cavartina, Karin Holmbäck)

19.00 Mingel
19.30 Middag
Fredagen den 22 september
08.30 Inledning
08.40

Föredrag: Information från Skolverket
Eva Forsell, Undervisningsråd Skolverket och Lotta Hedén, Undervisningsråd Skolverket. 

09.00 Lokala ”goda” exempel:
Föredrag:
Medinflytande för den enskilde – hur når vi dit?
Ann-Helen Dahlqvist, Enhetschef Enhet för daglig verksamhet i Gävle.

Föredrag: Samverkan EDV och yrkeskurser via Vuxenutbildningen
Monica Sandin Algotsson, Rektor för Yrkesutbildning, Vuxenutbildning

Föredrag: Hur fler med funktionsnedsättning får arbete
Björn Hägg, Enhetschef på Arbetsmarknadsenheten i Gävle.
09.40

Fika

10.10 Föredrag: "Att motivera ett livslångt lärande i gemenskap med andra.
Ann Gomér, Ägare Bona Signum och Författare Nypon Förlag

Föredrag: Tillgängliga lärmiljöer ger förutsättningar att lyckas”,
Anna Sjölander, SPSM – Specialpedagogiska myndigheten

Föredrag: ”Kommunikativ tillgänglighet
Jessica Eriksson,Kommunikationspedagog, Gymnasiesärskolan Karlstad.
12.30 Lunch
13.30

Pjäs: Autist javisst! och Churchill var inte heller klok - en verklighetsbaserad pjäs i två akter om livet med diagnos, Östra teatern.

14.45 Moderatorn sammanfattar dagen Styrelsen avslutar
15.00 Fikapåse och hemfärd