Program


8.00-9.00         Incheckning, kaffe och smörgås
9.00-10.15      Gemensamt intro: Utmaningarna i kompetensförsörjning, bostäder och hållbar stadsutveckling       
                         Keynotes: Åsa Ryding, Länsstyrelsen Stockholm,
                         Marcelo Fernández, Region Stockholm
I panelen:        Lotten Moberg, Arbetsförmedlingen
                         Lars Redzter, Sveriges Byggindustrier
                         Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
                         Roger Svanborg, Storsthlm
                     
10.15-10.45    Fika och mingel                   
10.45-12.00    Valbara sessioner
                         Några röster från deltagare i Sverige Bygger Nytt, om nyttan med projektet och dess koppling
                         till regionens utmaningar.
                         Forskning om Hållbar Stadsutveckling
                         Hur ser den hållbara BoStaden ut i framtiden? 
                         Hållbart samhällsbyggande, tips och resultat från Grön BoStad Stockholm Fokus på mobilitet, livscykelanalys
                         och digitalisering
12.00-13.00     Lunch
13.00-14.15    Valbara sessioner
                         Värdeskapande kedjan. Effekter av Sverige Bygger Nytts metoder, och möjlighet till hållbar implementering.
                         Att upphandla innovation - en solskenshistoria.
                         Bostadsförsörjning är mer än bostadsbyggande.
                         Gröna Solberga - nya lösningar från testbädden mitt ibland boende
14.15-14.45     Fika och mingel
14.45-16.00    Gemensam avslutning: lärdomar och nästa steg. 
                         Keynote: Helga Levin, SLL Strukturfondspartnerskapet
                         I panel: Utvärderare, projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar för Sverige Bygger Nytt och
                         Grön BoStad Stockholm

16.15-17.00     Visning av ArkDes utställning Flygande Betong, Byggelementen som förändrade världen. Läs mer här. 
 
Moderator under dagen är Cecilia Garme