Kompetens – BoStad – Hållbarhet
 
Spridningskonferens för Sverige Bygger Nytt och Grön BoStad Stockholm
 
Välkommen till Moderna Museet på en heldagskonferens den 5 november 2019,
där Sverige Bygger Nytt och Grön BoStad Stockholm gemensamt vill presentera de resultat projekten
haft och de lärdomar de dragit i arbetet mot en hållbar stadsutveckling.
 
Under konferensen kommer sakkunniga berätta om utmaningar kring kompetens-
och bostadsförsörjning i Stockholmsregionen och landet i stort, och projekten Sverige Bygger Nytt
och Grön BoStad Stockholm kommer visa några av sina resultat och lösningar på de utmaningarna.
 
Sverige Bygger Nytt är medfinansierat av Europeiska Socialfonden, och Grön BoStad Stockholm
av Europeiska Regionalfonden. Projekten har arbetat riktat mot utmaningar inom samhällsbyggnad,
genom kompetensutveckling för nyanlända och långtidsarbetslösa, samt genom stöd till företag
som arbetar för hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi.
 
Projekten har samverkat under hela sin verksamhetstid, i ett unikt strukturfondssamarbete.
Vi är därför glada att samla oss igen för spridningskonferensen!
Både mer kompetensutveckling och mer hållbara bostäder behövs i Stockholmsregionen,
och som du kommer se 5 november hänger de två frågorna tätt ihop!

För mer information om våra projekt och våra samverkanspartner:
www.sverigebyggernytt.eu
www.gronbostadstockholm.se

Programmet för dagen hittar du här

Sista anmälningsdag: 4 november
Var: Moderna Museet, se karta längre ner på sidan.
Start: 09.00

Anmäl dig här!