Speed Meeting

Givande möten och nya kontakter


 

Så anmäler du dig

Samtidigt som du anmäler dig till de olika dagarna anger du även vilka av de fyra aktörerna under respektive dag som du är intresserad av att träffa. Under ett eller flera korta digitala möten (10 minuter) får du möjlighet att presentera dig, din satsning och få konkreta tips och råd. 

För att det ska bli så bra som möjligt i mötet ber vi dig att läsa om finansieringsaktörerna nedan innan du anmäler dig. Klicka på varje aktör för att läsa mer. Vi vill veta mer om ditt företag och din satsning i samband med anmälan. Almi kommer efter sista anmälningsdag att matcha lämnade önskemål med aktörerna. Du kan ändra och lägga till önskemål fram till 16 november. Almi återkommer till dig senast 19 november med information om vilka aktörer och tider som är aktuella för dig. Då får du också länkar till dina inbokade möten. 

Årets aktörer

Nya finanslösningar 23 nov
Henrik Nirs
Ska du utveckla företaget och behöver kapital? Almi erbjuder både lån och affärsutveckling. Vi kan möjliggöra ditt nästa steg.
Henrik Nirs
Ska du utveckla företaget och behöver kapital? Almi erbjuder både lån och affärsutveckling. Vi kan möjliggöra ditt nästa steg.

Oavsett vilken satsning du står inför, exempelvis investeringar för att stärka konkurrenskraften, bli mer hållbar, internationell lansering, att utveckla en ny idé, köp eller start av företag så finns vi på Almi här för dig.  

Vi stöttar dig när du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, utan behöver ytterligare en finansiär.
Almis finansiering vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher.

​​​​​​​Typ av kapital: Lån, garantier, bidrag
Typ av investering: Alla typer av investeringar.
Belopp: från 50 tkr och uppåt.
Skede på bolag: Start-up, mogna bolag samt innovationer.
​​​​​​​
Kontaktuppgifter:
​​​​​​​​​​​​​​henrik.nirs@almi.se054-14 93 80

Läs mer hos Almi Värmland
Nya finanslösningar 23 nov
Joachim Dworén
FundedByMe är en crowdfundingplattform som erbjuder finansieringsstöd och marknadsföring genom equity crowdfunding.
Joachim Dworén
FundedByMe är en crowdfundingplattform som erbjuder finansieringsstöd och marknadsföring genom equity crowdfunding.

Typ av kapital: Vi arbetar med aktiebaserad crowdfunding, där man tar in investerare och ger ut aktier genom en nyemission. Vi arbetar ej med några andra instrument.
​​​​​​​
Typ av investering: Bolagen vi arbetar med tar in kapital för att fokusera på sin tillväxt, och detta kan såklart se ut på många olika sätt. Viktigt att notera med FundedByMe är dock att vi själva inte investerar eller tar någon aktiv roll i bolagen. Vi hjälper bolagen med hur de skall nå ut med sitt investeringserbjudande till olika typer av investerare, beroende på vad de har för målsättning.

Belopp: Vi gör primärt emissioner i spannet 500 000 SEK – 25 MSEK.  
Skede på bolag: Man bör åtminstone ha någon form av proof of concept, men sedan finns det egentligen ingen övre gräns.

Kontaktuppgifter:
joachim@fundedbyme.com073-729 09 05

Läs mer hos FundedByMe
Nya finanslösningar 23 nov
Amir Omed
Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för lån! Vi finns här för att hjälpa dig till att ta så välinformerade och säkra lån som möjligt till ditt företag!
Amir Omed
Lendo är Sveriges största jämförelsetjänst för lån! Vi finns här för att hjälpa dig till att ta så välinformerade och säkra lån som möjligt till ditt företag!

​​​​​​​Målet med vår jämförelsetjänst är att bidra till en transparentare lånemarknad för dig som kund. Hos oss kan du kostnadsfritt jämföra räntor och ansöka om lån på upp till 2 milj. kr från upp till 16 banker och långivare. Eftersom du kan få många olika erbjudanden på samma ansökan är det viktigt att jämföra innan du lånar, vilket kan vara svårt på egen hand.

Typ av kapital: Företagslån & Checkkredit
Typ av investering: De vanligaste grunderna till lån är för att stärka likviditeten, förvärv, köp av ny utrustning, investeringar för att växa vidare eller oanade utgifter.
Beloppsstorlek på våra engagemang: ca 300 000 kr.
Skede på bolag vi finansierar: Generellt mer mogna verksamheter, men detta är upp till de banker och långivare vi samarbetar med. Vi hjälper även nystartade bolag som funnits i minst 6 mån.
Vanligaste branscher: Handel, byggverksamhet, hotell- & restaurangverksamhet och transport & magasinering.

Kontaktuppgifter:
kundservice@lendo.se, 0771-13 13 10

Läs mer hos Lendo
Nya finanslösningar 23 nov
Johan Nordström
Marginalen Bank skapar tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
Johan Nordström
Marginalen Bank skapar tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Typ av kapital: Lån och objektfinansiering (leasing, avbetalning och hyra) Typ av investering: Ex. rörelsekapital, maskiner, marknad, utveckling, Beloppsstorlek på våra engagemang: Främst 100 TKR till 10 000 TKR, men även större,
Skede på bolag som vi finansierar: Främst mogna, men även för vissa Start - Up

Kontaktuppgifter:
johan.nordstrom@marginalen.se, 072-148 13 59

Läs mer hos Marginalen Bank
Riskkapital 24 nov
Henrik Larsson
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech.
Henrik Larsson
Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag samt ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech.

I Värmland investerar vi ca 3-10 miljoner per år och vi saminvesterar alltid med privata investerare.

​​​​​​​Vi letar efter smarta skalbara affärsidéer och starka team som kan bygga växande lönsamma bolag. Vi vill gärna träffa så många bolag och investerare som möjligt. Kontakta oss gärna!

Typ av kapital: Riskkapital (ägarkapital)
Typ av investering: Tillväxt
Belopp: 1-10 mkr
Skede på bolag: Start-up, sådd, expansion
Bransch: Alla branscher men framförallt skalbara affärsmodeller med viss teknikhöjd eller annan unikitet.

Kontaktuppgifter:
henrik.larsson@almiinvest.se, 072-522 10 62

Läs mer hos Almi Invest
Riskkapital 24 nov
Margareta Neld
Asynjor Värmland äger, styr, utvecklar och investerar i tillväxtbolag och start-up verksamheter med innovativa produkter och tjänster med hållbarhet i fokus.
Margareta Neld
Asynjor Värmland äger, styr, utvecklar och investerar i tillväxtbolag och start-up verksamheter med innovativa produkter och tjänster med hållbarhet i fokus.

Investmentbolaget Asynjor Värmland AB leder och driver utvecklingen av kvinnors spetskompetens vad gäller investeringsfrågor. Asynjor Värmland är en del av investeringsplattformen Asynjor Invest

Typ av kapital: pengar, likvida medel
Typ av investering: Vi investerar i olika branscher med fokus på hållbarhet. Vi söker specifikt bolag i Värmland.
Beloppsstorlek på våra engagemang: från 25 000 till 150 000 kr per investering.
Skede på bolag som vi finansierar: Start ups, dvs i tidiga skeden.

Kontaktuppgifter:
margareta@neld.se, 070-840 29 21

Läs mer hos Asynjor Invest
Riskkapital 24 nov
Viktor Sellman
 BackingMinds investerar utanför tighta homogena nätverk som är typiskt i den traditionella VC branschen. Det är den första riskkapitalfonden i Norden grundat av endast kvinnor.
Viktor Sellman
 BackingMinds investerar utanför tighta homogena nätverk som är typiskt i den traditionella VC branschen. Det är den första riskkapitalfonden i Norden grundat av endast kvinnor.

Backade av några av Sveriges tyngsta investerare och entreprenörer, söker BackingMinds efter exceptionella entreprenörer för att bygga de bästa bolagen och skapa nya förebilder, ägare och ett mer mångfaldigt samhälle.

BackingMinds grundades 2016 av Sara Wimmercranz (grundare av Footway) och Susanne Najafi (grundare av Eleven).

Typ av kapital: Ägarkapital samt know how, kontaktnät
Typ av investering: Rörelsekapital 
Skede på bolag som vi finansierar: “Up and running”-bolag med bevisad affärsmodell i form av exempelvis kunder eller användare, efter seed stage men innan marknadsnotering.
Vanligaste branscher: Agnostiskt men med tech-höjd

Kontaktuppgifter: 
viktor@backingminds.com, 070-442 10 74

Läs mer hos BackingMinds
Riskkapital 24 nov
Victor Isaksen
Forest Friends investerar i bolag som har expansionsavtal med Sting Bioeconomy. Bolaget behöver verka inom området bioekonomi och verka för en positiv miljöpåverkan på vår planet.
Victor Isaksen
Forest Friends investerar i bolag som har expansionsavtal med Sting Bioeconomy. Bolaget behöver verka inom området bioekonomi och verka för en positiv miljöpåverkan på vår planet.

Ta kontakt med Sting Bioeconomy för en analys av ert bolags affärsidé.

Forest Friends tillhandahåller konvertibla lån med möjlighet till följdinvesteringar. Investeringen ska främst handla om att skapa förutsättningar för att verifiera en affärsidé rörande teknik och marknadspotential. Målgrupp är endast start-ups med verksamhet inom bioekonomi.

​​​​​​​Kontaktuppgifter:
victor@stingbioeconomy.com, 070-636 93 25

Läs mer hos Forest Friends
Kapital för utveckling 25 nov
Joumana Maghamez
Almi erbjuder olika former av finansiering avsedda för företag med idéer i tidiga skeden. Det kan gälla att utveckla & lansera en ny produkt eller tjänst, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.
Joumana Maghamez
Almi erbjuder olika former av finansiering avsedda för företag med idéer i tidiga skeden. Det kan gälla att utveckla & lansera en ny produkt eller tjänst, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.

​​​​​​​Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill växa och utvecklas. 

Har du en idé som är helt nya eller som väsentligt förbättrar befintliga lösningar på marknaden? Almi kan möjliggöra ditt nästa steg för att skapa nya affärsmöjligheter.

Almis finansiering vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher.
​​​​​​​
Typ av kapital: Lån, garantier, bidrag
Typ av investering: Alla typer av investeringar.
Belopp: från 50 tkr och uppåt.
Skede på bolag: Start-up, mogna bolag samt innovationer.

Kontaktuppgifter:
​​​​​​​joumana.maghamez@almi.se054-14 93 67

Läs mer hos Almi
Kapital för utveckling 25 nov
Martin Svensson
Energimyndigheten verkar för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Martin Svensson
Energimyndigheten verkar för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Energimyndigheten är en statlig myndigheten under Infrastrukturdepartementet. Vår uppgift är bl.a. att stödja forskning, innovation och kommersialisering av forskningsresultatför en snabbare spridning av nya produkter, processer och tjänster.

Typ av kapital: Bidrag
Beloppsstorlek på våra engagemang: Vårt årliga anslag är ca 2 miljarder.
Vanligaste branscher: För forskning, innovation och kommersialisering delar vi ut bidrag till universitet, institut och företag.

Kontaktuppgifter:
martin.svensson@energimyndigheten.se, 016-544 24 84


Läs mer hos Energimyndigheten
Kapital för utveckling 25 nov
Björn Eiderbrant
Region Värmland erbjuder finansiering för företag som vill utveckla sig genom expansion, ökad förädlingsgrad, innovation, nya produkter och tjänster och på det sättet bidra till att Värmland utvecklas. 
Björn Eiderbrant
Region Värmland erbjuder finansiering för företag som vill utveckla sig genom expansion, ökad förädlingsgrad, innovation, nya produkter och tjänster och på det sättet bidra till att Värmland utvecklas. 

Våra direkta stöd är främst inriktade mot stödområdet och därmed för att få en balanserad näringslivsutveckling i länet. Våra innovationsstöd kan dock gå till företag i hela länet.

Typ av kapital: Bidrag
Typ av investering: Både hårda och mjuka investeringar som handlar om utveckling av företaget.
Storleken på våra engagemang varierar från 10 upp till 50 % av en investering. Beloppen vara från 15 tkr upp till cirka 3-4 mkr beroende på typ av insats, stödområde, företagets storlek, m.m.
Vanligaste branscher är industri, turism. Tjänsteverksamhet har blivit vanligare i våra stöd.
​​​​​​​
Kontaktuppgifter: 
​​​​​​​Bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se, 010-831 99 31


Läs mer hos Region Värmland
Kapital för utveckling 25 nov
Anna Delin
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 
Anna Delin
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 
Typ av kapital:
Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering/bidrag. 

Skede på bolag:
Vinnova stödjer företag i tidig fas.

Övriga kriterier:
Inom våra småföretagsprogram finansierar vi typiskt utvecklingsprojekt i tidiga utvecklingsskeden (ingen utpekad bransch). Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt.

Kontakt: 
anna.delin@vinnova.se, 08-473 31 41

Läs mer hos Vinnova
Exportsatsning 26 nov
Per-Olov Johansson
Är du redo att ta dig ut på en internationell marknad? Almi kan stötta dig med både finansiering och affärsutveckling för att förverkliga dina planer.
Per-Olov Johansson
Är du redo att ta dig ut på en internationell marknad? Almi kan stötta dig med både finansiering och affärsutveckling för att förverkliga dina planer.

​​​​​​​Almi kan hjälpa till med finansiering på olika vis. Det kan gälla att finansiera de satsningar som behöver genomföras i företaget inför en internationell expansion. Det kan också handla om att finansiera en specifik exportaffär. Här samarbetar vi både med Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden för att kunna erbjuda helhetslösningar som inkluderar både lån och garantier.
​​​​​​​
​​​​​​​Almis finansiering vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher.
​​​​​Typ av kapital: Lån, garantier, bidrag
Typ av investering: Alla typer av investeringar.
Belopp: från 50 tkr och uppåt.
Skede på bolag: Start-up, mogna bolag samt innovationer.

Kontaktuppgifter:
per-olov.johansson@almi.se, 054-14 93 66

Läs mer hos Almi
Exportsatsning 26 nov
Carina Lahall
EEN hjälper till att hitta internationella affärspartners, ger rådgivning kring import och export och mycket annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.
Carina Lahall
EEN hjälper till att hitta internationella affärspartners, ger rådgivning kring import och export och mycket annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

För mindre företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Vi på Enterprise Europe network hjälper dig och ditt företag att hitta internationella affärspartners. Vi ger även rådgivning kring import och export, EU-finansiering, nationell och regional finansiering, EU-direktiv, varumärkesfrågor, eller annat som rör internationalisering och den europeiska marknaden.

Enterprise Europe Network är sedan starten 2008, EU-kommissionens nätverk av organisationer som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att öka deras konkurrens på den internationella marknaden. Genom vår regionala förankring i över sextio länder kan vi nå ut till företag helt lokalt.

Kort fakta:
Vi vänder oss till små och medelstora företag inom alla branscher med ambitionen att verka utanför Sveriges gränser.

Kontaktuppgifter:
Carina.lahall@almi.se019-17 48 82

Läs mer hos EEN
Exportsatsning 26 nov
Anna Långström
Om du vill växa utomlands kan du med EKN som affärspartner finansiera din export, försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer samt erbjuda kredit åt dina kunder. 
Anna Långström
Om du vill växa utomlands kan du med EKN som affärspartner finansiera din export, försäkra dig mot risken att inte få betalt i dina exportaffärer samt erbjuda kredit åt dina kunder. 
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export. 
Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering.

Vi hjälper små och stora företag i deras exportaffärer - både på befintliga och nya marknader.

Kontaktuppgifter:
​​​​​​​Anna.Langstrom@ekn.se072-529 02 29​​​​​​​

Läs mer hos EKN
Exportsatsning 26 nov
Giovanni Tacchi
Euler Hermes är världens största kreditförsäkringsföretag och hjälper företag att göra säkra affärer, både inom Sverige och internationellt. 
Giovanni Tacchi
Euler Hermes är världens största kreditförsäkringsföretag och hjälper företag att göra säkra affärer, både inom Sverige och internationellt. 

En kreditförsäkring säkerställer att företag får betalt på ett säkert sätt och understödjer därmed  företags rörelsefinansiering. 

Därutöver kan en kreditförsäkring effektivisera hanteringen av kreditrisker och möjliggöra affärer som annars inte skulle ha blivit av. 

Euler Hermes växer kraftigt i Sverige och är intresserade att träffa företag som säljer till andra företag inom alla branscher. 

Med stöd av en kreditförsäkring kan rörelsefinansieringen och kreditriskhanteringen förbättras. Kreditförsäkringen är en kvalitetsstämpel som möjliggör optimal finansiering och kapitalstruktur. 

​​​​​​​
Kontaktuppgifter:
​​​​​​​giovanni.tacchi@eulerhermes.com, 073-442 68 21

Läs mer hos Euler Hermes