Kapital för utveckling

25 november

25 november -  Kapital för utveckling

Hållbar utveckling driver innovation och framväxten av nya affärsmodeller och affärsmöjligheter. På detta webbinarium får du tillfälle att lyssna till olika aktörer som kan detta med kapital för utveckling av innovativa idéer. Ta tillfället och lära dig vad som krävs för att lyckas. Passa på att ställa dina frågor till aktörerna.

Låt dig inspireras, få ny kunskap och knyt nya kontakter.

08:30 - 10:00 Webbinarium

Föreläsare

Framtidens företag i ständig utveckling - Anna Starrin

Företag blir idag inte lika gamla som de blev för säg 10, 15, 30 eller 50 år sedan. En anledning till det är att många företag inte mäktar med att utvecklas i takt med tiden och skiftande behov hos sina kunder. Framtidens företag befinner sig i ett livslångt lärande, i ett ständigt prototypande. Det viktigaste för framtidens ledare handlar om att skapa en innovativ företagskultur. Lyssna till Anna Starrin, trendanalytikern och innovationskonsulten som drivs av att få företag att våga spana in i framtiden. 

Finansiärer

Kapital för utveckling
Joumana Maghamez
Almi erbjuder olika former av finansiering avsedda för företag med idéer i tidiga skeden. Det kan gälla att utveckla & lansera en ny produkt eller tjänst, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.
Joumana Maghamez
Almi erbjuder olika former av finansiering avsedda för företag med idéer i tidiga skeden. Det kan gälla att utveckla & lansera en ny produkt eller tjänst, skydd av immateriella tillgångar eller marknadsundersökningar.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill växa och utvecklas. 

Har du en idé som är helt nya eller som väsentligt förbättrar befintliga lösningar på marknaden? Almi kan möjliggöra ditt nästa steg för att skapa nya affärsmöjligheter.

Almis finansiering vänder sig till företag med upp till 250 anställda i alla branscher.
​​​​​​​
Typ av kapital: Lån, garantier, bidrag
Typ av investering: Alla typer av investeringar.
Belopp: från 50 tkr och uppåt.
Skede på bolag: Start-up, mogna bolag samt innovationer.

Kontaktuppgifter:
​​​​​​​joumana.maghamez@almi.se054-14 93 67

Läs mer hos Almi Värmland
Kapital för utveckling
Martin Svensson
Energimyndigheten verkar för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Martin Svensson
Energimyndigheten verkar för att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat.

Energimyndigheten är en statlig myndigheten under Infrastrukturdepartementet. Vår uppgift är bl.a. att stödja forskning, innovation och kommersialisering av forskningsresultatför en snabbare spridning av nya produkter, processer och tjänster.

Typ av kapital: Bidrag
Beloppsstorlek på våra engagemang: Vårt årliga anslag är ca 2 miljarder.
Vanligaste branscher: För forskning, innovation och kommersialisering delar vi ut bidrag till universitet, institut och företag.

Kontaktuppgifter:
​​​​​​​martin.svensson@energimyndigheten.se, 016-544 24 84

Läs mer hos Energimyndigheten
Kapital för utveckling
Björn Eiderbrant
Region Värmland erbjuder finansiering för företag som vill utveckla sig genom expansion, ökad förädlingsgrad, innovation, nya produkter och tjänster och på det sättet bidra till att Värmland utvecklas. 
Björn Eiderbrant
Region Värmland erbjuder finansiering för företag som vill utveckla sig genom expansion, ökad förädlingsgrad, innovation, nya produkter och tjänster och på det sättet bidra till att Värmland utvecklas. 

​​​​​​​Våra direkta stöd är främst inriktade mot stödområdet och därmed för att få en balanserad näringslivsutveckling i länet. Våra innovationsstöd kan dock gå till företag i hela länet.

Typ av kapital: Bidrag
Typ av investering: Både hårda och mjuka investeringar som handlar om utveckling av företaget.
Storleken på våra engagemang varierar från 10 upp till 50 % av en investering. Beloppen vara från 15 tkr upp till cirka 3-4 mkr beroende på typ av insats, stödområde, företagets storlek, m.m.
Vanligaste branscher är industri, turism. Tjänsteverksamhet har blivit vanligare i våra stöd.
​​​​​​​
Kontaktuppgifter:
​​​​​​​Bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se, 010-831 99 31

Läs mer hos Region Värmland
Kapital för utveckling
Anna Delin
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 
Anna Delin
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 

Typ av kapital: Varje år satsar Vinnova ungefär tre miljarder kronor för att främja innovation. Merparten fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering/bidrag. 

Skede på bolag: Vinnova stödjer företag i tidig fas.

Övriga kriterier: Inom våra småföretagsprogram finansierar vi typiskt utvecklingsprojekt i tidiga utvecklingsskeden (ingen utpekad bransch). Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt.

Kontakt: 
anna.delin@vinnova.se, ​​​​​​​08-473 31 41

Läs mer hos Vinnova

10:10 - 11:10 Speed Meeting 

Passa på att boka in ett första möte med en eller fler av finansieringsaktörerna för respektive dags tema. Under korta digitala möten får du möjlighet att presentera dig och din satsning. Ett bra tillfälle att också få tips inför ditt nästa steg.

Så anmäler du dig till speed meeting

Samtidigt som du anmäler dig till de olika dagarna anger du även vilka av de fyra aktörerna under respektive dag som du är intresserad av att träffa. Under ett eller flera korta digitala möten (10 minuter) får du möjlighet att presentera dig, din satsning och få konkreta tips och råd. 

För att det ska bli så bra som möjligt i mötet ber vi dig att läsa om finansieringsaktörerna innan du anmäler dig. Klicka på varje aktör ovan för att läsa mer. Vi vill veta mer om ditt företag och din satsning i samband med anmälan. Almi kommer efter sista anmälningsdag att matcha lämnade önskemål med aktörerna. Du kan ändra och lägga till önskemål fram till 16 november. Almi återkommer till dig senast 19 november med information om vilka aktörer och tider som är aktuella för dig. Då får du också länkar till dina inbokade möten. 

Det praktiska

Tid & datum
25 november 2021
kl. 8:30 - 10:00 Webbinarium
kl 10:10 - 11:10 Speed Meeting 
Plats
Digitalt
Länk skickas efter anmälan
Kostnad
Kostnadsfritt