Cykelkonferensen i Värnamo 24 - 25 augusti 2022


Den 24 - 25 augusti arrangerar SKR och Trafikverket tillsammans Cykelkonferensen, Sveriges stora årliga mötesplats för cykelfrågor, i Värnamo. Temat för i år är hur cykeln ska kunna bli en större del av vårt resande – både i vardagen och på fritiden.

Cykelns roll i det transporteffektiva samhället
Omställningen av transportsystemet står på tre ben: övergång till förnybar energi, energieffektivisering och transporteffektivisering. Cykeln har en viktig roll för att få samhället mer transporteffektivt. I många kommuner och regioner är väldigt många resor, till såväl arbete och skola som till affären och fritidssysselsättning, möjliga att göra med cykel. Men vi vet också att det behövs både morötter och piskor för att få människor att ändra invanda beteenden. På årets cykelkonferens kommer vi att få höra om vad som kan vara en rimlig målsättning nationellt när det gäller cyklande och hur det går att arbeta lokalt och regionalt med ambitiösa cykelmålsättningar. Vi kommer också att få höra vad som görs för att göra cyklande mer attraktivt genom både utbyggnad av cykelinfrastruktur och översyn av cykelregler.

Konferensen innehåller dessutom spännande tematiska pass om regional cykelplanering, om att mäta och utvärdera, om cykelturism, om trafiksäkerhet, om utformning och planering av cykelvägar och dessutom finns möjlighet att delta på vårt blandade pass som vi kallar ”speeddating”?

Välkommen!

Tid: 24-25 augusti 2022
Plats: Gummifabriken, Jönköpingsvägen 15
Ort: Värnamo
Kostnad: 4500 kr exkl moms, inkl middag på Gummifabriken
Kontakt: För frågor kring anmälan maila konferens@skr.se eller ring 08-452 70 00. Frågor kring programmet ställs till Henric Storswedh, henric.storswedh@trafikverket.se eller till Ulrika Palm, ulrika.palm@skr.se