Onsdag 24 augusti 2022

 

WiFi
Nätverk: Cykelkonferensen
Lösen: Monark2022
 

09:30 - 10:00

Registrering, fika och utställarbesök

10:00 - 10:20

Välkomna till 2022 års cykelkonferens och Värnamo!

Mikael Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande i Värnamo kommun
Moderator Lydia Capolicchio och projektledarna för cykelkonferensen Ulrika Palm, SKR och Henric Storswedh, Trafikverket
 

10:20 - 10:55

Kan digital teknik driva på cyklandet?


Vi är mycket glada att välkomna Malin Andersson, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, till cykelkonferensen. Malin funderar över varför inte den digitala tekniken används mer för att öka cyklandet och kommer att reflektera över hur hållbar mobilitet kan öka genom smarta lösningar. 
 

10:55 - 11:10

Mingel och  utställarbesök

11:10 - 12:00

Hur mycket mer kan vi cykla?
 
VTI har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till nationellt mål för hur mycket vi svenskar ska cykla och kommer att berätta om hur de har arbetat fram det. 
Anna Niska, forskningsledare och föreståndare för Cykelcentrum VTI 

Vi får också höra om arbete på regional och lokal nivå med att nå cykelmål. I Region Stockholm ska cyklingen vara 20 procent av alla resor senast 2030 och Finspångs kommun har mål om att cyklingen ska öka generellt. 
Agnes Landefjord, cykelsamordnare i Region Stockholm och Helena Wastesson, trafikstrateg i Finspångs kommun.

Panelsamtal om nyttan med att ha mål.

 

12:00 - 13:00

Lunch och utställarbesök
 

13:00 - 14:30

Nationellt fokus på cykelfrågor

Vad betyder den nationella infrastrukturplanen för utvecklingen av cykling på regional och lokal nivå?
Henric Storswedh, nationell planerare på Trafikverket och Aako Raoofi, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen samt ordförande i KOMEXP (nätverket för samverkan om regionala planer för transportinfrastruktur).


Hur har cyklandet förändrats de senaste åren enligt det nationella cykelbokslutet?
Linda Göransson, enhetschef för Nationell samhällsplanering på Trafikverket samt ordförande Nationella cykelrådet och Malin Månsson, specialist cykel i Göteborgs stad samt ledamot i Nationella cykelrådet.

Delredovisning av regeringsuppdraget om cykelregler – kan förändrade cykelregler leda till mer och säkrare cykling?
Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen

Panelsamtal om de olika offentliga aktörernas roller när det gäller cykelfrågorna.
 

14:30 - 14:40

Värnamo på cykel

Lisa Lidén, destinationschef i Värnamo kommun, berättar lite kort om kommunens cykelplanering och ger information om eftermiddagens cykelturer.
 

14:40 - 15:00

Fika och utställarbesök
 

15:00 - 17:00

Cykelturer

 
Värnamo kommun tar oss med på guidade cykelturer i staden och dess omgivningar. Cykeltur har valts i samband med anmälan till konferensen. 
 

19:00 - 22:00

Middag på Gummifabriken med inledande musikmingel från Värnamos kommuns kulturskola

Middag och prisutdelning till årets cykelprestationer; Cykelfrämjandets utnämning av årets examensarbete och Svensk cyklings opinionspris. Vi får också höra Gummifabrikens VD Tobias Hörnquist berätta om platsen vi är på. Kanske dyker någon annan överraskning upp också.
 

Torsdag 25 augusti 2022


 

09:00 - 09:30

Välkommen till cykelkonferensen dag två!

Vi välkomnar även i år Henk Swarttouw, ordförande för European Cyclists’ Federation, som reflekterar över gårdagen, samt kring vad som händer när det gäller cykling i Europa just nu.
 

09:30 - 10:20

Parallella strimmor I

Cykelturism    

 • Cykelleder för rekreation och turism (Patrik Wirsenius, Trafikverket)
 • Cykelleden Skåne, om det pågående projektet med de nya regionala cykellederna i Skåne (Lina Jönsson, Region Skåne)
 • Trans Baltic Sea Bicycle Route: en del av ett nätverk av Nordiska cykelturisleder (Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet)
   
Lokal: Auditoriet

Mäta och utvärdera

 • Cykelflödesmätningar (Jenny Eriksson, VTI)
 • Cyklismens utveckling under pandemin - statistik från Sverige och Europa 2020/2021 (Henrik Linell/Leon Nilsson, Amparo solutions
 • Beteendeanpassad design (Casper Wulff, RAW Mobility ApS)

   
Lokal: Valsverket

10:20 - 10:40

Fika och utställarbesök

10:40 - 11:30

Parallella strimmor II

Regional cykelplanering

 • Fler pendlare med Supercykelvägar i Skåne (Ludvig Widestam, Region Skåne)
 • Regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet (Thaddäus Tiedje, Trivector)
 • Att arbeta med regional cykelplan (Desireé Sögaard och Jan Törnell, Region Halland)


Lokal: Auditoriet

Trafiksäkerhet

 • Vägklassning utifrån trafiksäkerhet för cykel (Lars Ekman, Trafikverket)
 • Oskyddade trafikanters inblandning i olyckor och deras skadeutfall (Jenny Eriksson, VTI)
 • Säkra skolvägar för barn i Irland (Robin van der Griend)
   
Lokal: Valsverket

11:30 - 11:40

Mingel och utställabesök

11:40 - 12:25

Parallella strimmor III

Utformning och planering

 • Ny handbok om planering för mobilitet för gående, cyklister och mopedister (Prem Huq, SKR och Hanna Wennberg, Trivector)
 • Utformning av vägarbetsplatser/Effekt av vägunderhålls- och reparationsarbeten (Hampus Ekblad, Ramböll)
 • Hur planera för cykling mot enkelriktat (Björn Sax Kaijser, Sweco)

 

 

 

Lokal: Auditoriet

”Speed-dejting”

 • Uthållig attitydpåverkan för cykelhjälmsanvändning (Mats Linderot, Hjälmprojektet)
 • Hur kan Sverige bli ett cykelturismland i världsklass? (Emilia Sternberg, Cykelfrämjandet)
 • Vägunderhåll med artificiell intelligens (Natalia Vozhzhova, Pluto RoadSystems)
 • Ny cykeltestbana för experiment med cyklister i kontrollerad miljö (Johan Egeskog, VTI)
 • Att göra en cykelkarta (Tomas Björnsson, Lunds Naturskyddsförening)
 • Svenska Cykelstäders projekt Cykelvänlig skola (Samuel Wiliams, Svenska Cykelstäder)
Lokal: Valsverket

12:30 - 13:00

Årets cykelfrämjarkommuner

Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2022 presenteras av Sara Majkic, projektledare för Kommunvelometern och Per Hasselberg, ordförande Cykelfrämjandet.
Årets vinnarkommun berättar om vad de har gjort för att främja cykling i sin kommun.

13:00 - 13:15

Tack för i år och välkomna till 2023 års cykelkonferens

Peter Haglund, sektionschef på SKR, presenterar värdkommunen  för nästa års cykelkonferens.
 

13:15

Lunch to go och utställarbesök