MÅL 11–VECKAN 2022

Välkommen med din anmälan till Mål 11-veckan 2022!

 

Under tre dagar kommer du kunna ta del av ett antal valbara sessioner utifrån olika perspektiv på mål 11 i
Agenda 2030 och dess delmål. Du kan även vara med på samtal, ta del av senaste forskningen och få
exempel på hur kommuner och regioner har arbetat tillsammans med myndigheter och forskare.
Programmet utformar du själv genom att välja vilka sessioner som intresserar dig. Mål 11-veckan
inleds och avslutas med gemensamma sessioner.

Dagarna är kostnadsfria.
Programmet startar klockan 9.00 den 25 januari och avslutas klockan 16.00 den 27 januari.
Tid för pauser kommer att finnas.
 

Om anmälan

 

Konferensen är helt öppen och det finns inga begränsningar i antalet deltagare på varje session.
Du anmäler dig till hela konferensen och kan sedan på plats välja vad du vill ta del av.
Mål 11 veckan arrangerades av medlemmarna i Rådet för hållbara städer tillsammans
med samarbetsparter. Anmäl dig här.
 


Rådet för hållbara städer


Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och länsstyrelsen.
Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt
hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om Rådets arbete på webbplatsen hållbarstad.se – Rådets arbete (hallbarstad.se).

Vill du veta mer?


Var med den 25–27 januari för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen!
Klicka nedan för att se programmet.

Tid kvar till konferensstart