Program – 25 januari 

  
 
09:00-10:00
Välkommen till mål 11 veckan 2022!

kl. 09.00-09.15  Incheckning

kl. 09.15-09.45  Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer hälsar alla välkomna tillsammans med Boverket generaldirektör Anders Sjelvgren, Formas generaldirektör Ingrid Petersson och Johan Danielsson, Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

kl. 09.45-10.00 Paus
 
SPÅR 1
SPÅR 2
SPÅR 3
10.00-11.30
Vill du hämta inspiration från Europa och utveckla din kommun?
- Urbacts verktyg ger mer hållbara städer


Medverkande myndigheter och aktörer: Tillväxtverket och SKR, Umeå kommun, Halmstad kommun, Ånge kommun och Gävle kommun,

Mer information om sessionen.
Grönplanera! - hur kan vi genom grönplanering skapa hälsosamma och attraktiva livsmiljöer?

Medverkande myndigheter och aktörer: Naturvårdsverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Huddinge kommun, Kommittén för att främja ökad fysisk aktivitet

Mer information om sessionen. 
Samverkan inom Gestaltad livsmiljö – 
ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv
i hållbart samhällsbyggande.


Mer information om sessionen.
 
13.00-14.30
Att kartlägga och följa upp kulturvärden

Medverkande myndigheter och aktörer: 

Boverket, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Region Gotland, Örebro kommun

Mer information om sessionen.
Att testa sig fram –designprocessen
som verktyg för levande gator
och gemensamma platser


Medverkande myndigheter och aktörer:
ArkDes, Vinnova

 Mer information om sessionen.
 
 15.00-16.30
Klimatanpassning för den byggda miljön

Medverkande myndigheter och aktörer: Vinnova, Formas, Boverket

Mer information om sessionen.
Stadsmiljöavtal – från asfalt till dynamiska effekter för en snabbare omställning till transporteffektiva städer

Medverkande myndigheter och organisationer: Trafikverket, Energimyndigheten, Skellefteå kommun, Nybro kommun, K2 och SKR

Mer information om sessionen.

Program – 26 januari 

  
 
SPÅR 1
SPÅR 2
SPÅR 3
10.00-11.30
En trygg och tillgänglig skolmiljö är
en viktig del av hållbar samhällsplanering


Medverkande myndigheter och aktörer:
Myndigheten för delaktighet, White Arkitekter, Baggeboskolan, Tibro kommun

 Mer information om sessionen.
 
Så lyckas du med resurseffektivt byggande, smart förvaltning och gröna strukturer

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation - i syfte att bidra till att förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Mer information om sessionen.
13.00-14.30
Skapa och utveckla hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer – New European Bauhaus och Visioner i norr 

Medverkande myndigheter och aktörer:
Boverket, Formas, Vinnova, Energimyndigheten, Arkdes

Mer information om sessionen.
 
Naturbaserade lösningar – klimatanpassa med naturen som verktyg

Medverkande myndigheter och organisationer:
Naturvårdsverket, Lunds universitet (Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)), Ystad kommun, Lomma kommun.

Mer information om sessionen.
 
Driving Urban Transitions to a Sustainable Future-INSTÄLLD!!!

Medverkande myndigheter och aktörer: Vinnova, Formas, Energimyndigheten, Malmö stad

Mer information om sessionen.
 
 15.00-16.30
Barriärer och broar – vägar mot en socialt hållbar bostadsförsörjning

Medverkande myndigheter och aktörer:
Formas

Mer information om sessionen.
Ledning och styrning av stora komplexa samhällsbyggnadsprojekt

Medverkande myndigheter och aktörer:
SKR och Nätverket för nya stadsdelar

 Mer information om sessionen
 

Program – 27 januari 

  
 
SPÅR 1
SPÅR 2
10.00-11.30
Hållbara, inkluderande och säkra stationer

Medverkande myndigheter och aktörer: Trafikverket, Myndigheten för delaktighet, Borås stad.

Mer information om sessionen.
Klimatkontrakt 2030 – resan mot klimatomställning och ett
gott liv för alla


Medverkande myndigheter och aktörer:
Malmö, Umeå, Energimyndigheten, Formas, Tillväxtverket, Vinnova, Trafikverket, Viable Cities

Mer information om sessionen.
 
13.00-16.00
GEMENSAM AVSLUTNING
Vad behöver vi göra för att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle? Vi behöver tänka nytt, gå från ord till handling, och hela Sverige ska med. Alla lösningar ska på något sätt ta plats i våra livsmiljöer som behöver formas så att de är hållbara och samtidigt meningsfulla och berikande för oss människor. 
 
Under eftermiddagen sammanfattar vi veckan och tittar på Mål 11 i Agenda 2030 i större kontext. Vi lyfter blicken, tittar ut mot EU och in i några av landets kommuner. Deltar i programmet gör representanter från kommuner, akademin, näringslivet och Rådet för hållbara städer.
 
kl 13.00–13.20 Välkomna!
Dagens moderatorer Helena Bjarnegård, riksarkitet och ordförande för Rådet för Hållbara städer och Ann-Louise Rönestål Ek, journalist och programledare hälsar välkomna. Gabriel Wikström som är Nationell samordnare för Agenda 2030 pratar om omställningskraft och vad som krävs framöver.

 
kl 13.20–14.20 Nya lösningar på hållbara och levande livsmiljöer. Från Amsterdam till Tomelilla – livsmiljö, ekonomi och förändrade beteendemönster.
Vilka lärdomar kan vi dra från pandemin vad gäller omställning av våra städer och samhällen i en mer hållbar riktning? Pandemin innebär möjligheter att tänka nytt och ställa om, och visar bland annat på förändringskraften i ändrade beteenden och sociala normer. Representanter från Doughnut Economics Action Lab och Tomelilla komun har bjudits in för att prata om sina erfarenheter. Medverkar gör också forskaren Giulia Andrighetto som forskar om hur Covid-19 har förändrat sociala mönster och normer i samhället och vilka lärdomar som finns att dra om detta inför klimatkrisen och andra framtida globala kriser.
 
Medverkande:
Leonora Grcheva, Cities and Regions Lead Doughnut Economics Action Lab (DEAL)
Ilektra Kouloumpi, Senior Cities Strategist for Circle Economy (DEAL)
Stefan Persson, Tomelilla kommun
Jacob Wisén, RISE 
Giulia Andrighetto, Institutet för framtidsstudier och Mälardalens universitet
 
kl 14.20–14.35 Paus

kl. 14.35–15.20 Nya lösningar på hållbara och levande livsmiljöer från EU till landets kommuner
Det finns mängder med satsningar från EU inom området hållbar samhällsutveckling. Några av dessa sätter utformning av livsmiljöer i centrum och kopplar till såväl den sociala som den miljömässiga ekonomiska hållbarheten. New European Bauhaus ledord är hållbar inkluderade och vacker. Klimatkontrakt och Eus 100 klimatneutrala städer är ett verktyg för att styra mot en fossilfri utveckling. Tillsammans är dessa satsningar och många fler kraftfulla verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle som landets kommuner nu vara delaktiga i. 
Medverkar
Vera Winthagen, Policy Analyst , Joint Research Centre JRC, NEB team of European Commission
Albert Edman, senior projektledare RISE och strateg, Viable cities
Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer, Boverket
Harriet Wistemar, stadsarkitekt Skellefteå kommun
 
kl 15.20–15.50 Fokus: Ord till handling
Vi avslutar dagen med ett panelsamtal med representanter som på olika sätt är knutna till Rådet för hållbara städer. Vad behöver vi göra för att skynda på arbetet med Mål 11, och hur gör vi det tillsammans? Vi står inför stora samhällsutmaningar och alla utmaningar landar på olika vis i våra livsmiljöer i städer, orter och på landsbygden. Hur vi skapar och utvecklar våra livsmiljöer idag kommer att påverka världen i flera generationer framöver. Det är nu vi sätter ramarna för en hållbar framtid. Tillsammansarbete och fokus på att gå från ord till handling är avgörande.
Medverkande
Johanna Alkan Olsson, Universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
Kristina Birath, Eskilstuna kommun 
Tommy Lenberg, verkställande direktör Byggherrrarna
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Kieran Long, överintendent ArkDes
 
kl 15.50-16.00 Tack och avslutning med Helena Bjarnegård, Anders Sjelvgren Boverket generaldirektör och Ann-Louise Rönestål Ek