Velkommen til NFDVs Vårmøte i Oslo! 

Til alle medlemmer av NFDV,
 
Etter en lengre pause først pga. pandemien deretter Nordisk kongress så er det endelig tid for et nytt vårmøte.

Vi inviterer alle medlemmer til NFDVs Vårmøte 2023 med vårmøtekurs, faglige innlegg, generalforsamling og kollegialt samvær på
 
Clarion Hotel Oslo torsdag 20. - fredag 21. april 2023

Vårmøtet er en viktig arena for alle norske dermatologer ikke bare for å holde seg oppdatert og få ny kunnskap, men også for å møte kolleger, dele egne kasuistikker, problemstillinger eller egen forskning med landets hudleger. 
Disse innleggene vil gjenspeile den kliniske og vitenskapelige aktiviteten i faget.

Vi begynner møtet med en uformell sosial aften på onsdag kveld (se egen påmelding/info) og det faglige programmet begynner på torsdag morgen med kurskomiteens flotte program.

Tema for vårmøtekurset for i år er «Guidelines for Keratinocyttkreft», og vi kan glede oss til presentasjoner om diagnostikk, klinikk og behandling.

Årets gjesteforeleser er Lill Tove Nilsen fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Torsdag ettermiddag er det generalforsamling i NFDV med valg. Styret håper at alle kolleger, både fra sykehus og privat, deltar på generalforsamlingen. Det er god tid etterpå til å skifte og hvile før middagen.


På fredag er det faglige sesjoner med innlegg fra medlemmene og programmet varer fra 08:30-15:45. Møtedeltaker som skal reise hjem med fly bes om å bestille flyavganger som passer etter at programmet er slutt.

Styret oppfordrer alle medlemmer i og utenfor sykehus, om å melde seg på og gjerne holde faglig innlegg på NFDVs vårmøte.
Påmelding av faglige innlegg, skjer ved å sende en e-post til:
innlegg.nfdv@gmail.com 
Så snart som mulig og senest innen 27.02.2023.

Påminner om at fristen for tidlig påmelding er 22. februar, og av hensyn til videre planlegging er det ønskelig med tidlig påmelding.

Vi ser frem til et vellykket vårmøte på Clarion Hotel Oslo i april 2023.


På vegne av NFDVs styre                              På vegne av NFDVs kurskomité
Katarina Zak Stangeland                               Alexander Stefou
Leder                                                         Leder