Årets mötesplats för
IQ Samhällsbyggnads medlemmar

11 maj 2023, Stockholm

 

Årets mötesplats för
IQ Samhällsbyggnads medlemmar


Vi bjuder på framtidsspaningar, samtal och diskussioner om forskning och innovation för hållbart samhällsbyggande.
 

Tid: Torsdagen den 11 maj kl. 13.00–16.30.
Registrering öppnar kl. 12.30 och dagen avslutas med mingel från kl 16.30.

Plats: ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

Forskning och innovation som sätter fart på utvecklingen

IQ Samhällsbyggnad är sektorns röst i FoI-frågor och arbetar för att samhällsbyggnad ska få mer resurser och att FoI satsningar görs på angelägna områden.

Hur kan vi driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer? Den frågan ska vi adressera när vi nu jobbar fram ett förslag på ett nytt innovationsprogram med hjälp av medel som vi har beviljats inom ramen för Vinnovas, Energimyndighetens och Formas framtidssatsning Impact Innovation. Förslaget på det nya programmet som vi kallar The Shift, ska vara klart till en utlysning i höst. Fler än 50 partners från vårt nätverk har redan anmält intresse att bidra. Och vi vill bli fler!


Årsstämma

Under dagen har vi årsstämma för IQ Samhällsbyggnad. Alla medlemmar är inbjudna att delta och det går bra att skicka flera representanter från din organisation, även om det bara är en som får rösträtt. 

Årsstämman är ett tillfälle där IQ Samhällsbyggnads medlemmar har möjlighet att diskutera strategiska frågor som rör föreningen. 

Förslag från medlemmar som förutsätter beslut på årsstämman ska lämnas in minst fyra veckor före årsstämman (senast den 12 april) via info@iqs.se


Innehåll

  • Framtidssäkrad samhällsplanering: Från kris och domedag till en agenda av möjligheter
  • Internationell utblick – Spaning av Sveriges innovations- och forskningsråd i USA
  • Vad har civil beredskap och totalförsvar för betydelse för oss samhällsbyggnadsaktörer?
  • Impact Innovation och vårt förslag ”The Shift” och hur vill du bidra och delta som partner!
  • Insikterna och utsikterna om samhällsbyggandet som vårt strategiutskott arbetat fram
  • IQ Samhällsbyggnads inspel till regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition 2024
  • Årsstämma
Under dagen finns det också tid för att nätverka med bransch- och sektorskollegor och få ny värdefull kunskap och inspiration till utvecklingsarbetet i ditt företag eller organisation.

Varmt välkommen!