Årets mötesplats för
IQ Samhällsbyggnads medlemmar

11 maj 2023, Stockholm

 

Talare

Moderator

Anita Aspegren
Vd, IQ Samhällsbyggnad 

 

Framtidssäkrad samhällsplanering: Från kris och domedag till en agenda av möjligheter

Johan Kuylenstierna
Generaldirektör, Formas

 

 

Nu framtidssäkrar vi samhällsbyggandet
Vi på IQ Samhällsbyggnad samlar hela sektorn till inspel till regeringens forskning- och innovationsproposition vart fjärde år, och nu 2023 är det dags för det igen.

Vi kommer även göra ett inspel till regeringen inför energiforskningspropositionen för att lyfta fram samhällsbyggnadsområdets behov och utmaningar. Vad vet vi om regeringens prioriteringar? Hur ser processen för framtagande av propositionerna som kommer att styra de statliga prioriteringarna och medlen för innovationer och forskning?

Olle Samuelson
Forsknings- och innovationsstrateg, 
IQ Samhällsbyggnad

 

 

Hur ska vi förhålla oss till oförutsägbarhet och ständig förändring?
Vi befinner oss just nu i en tid av snabba, oförutsägbara och genomgripande förändringar som utvecklar nya drivkrafter och beteenden både hos samhället i stort och oss som individer.

Vägen framåt i samhällsbyggande är både komplex och osäker och kräver helt nya förhållningssätt. Det funkar inte att lösa morgondagens utmaningar med gårdagens verktygslåda.

Anders Persson
Näringspolitisk chef, Innovationsföretagen och ordförande i IQ Samhällsbyggnads Strategiutskott

 

 

Internationell utblick – Spaning av Sveriges innovations- och forskningsråd i USA
Marias uppdrag är att främja strategiskt samarbete mellan Sverige och USA inom forskning, innovation och högre utbildning, dels genom omvärldsanalys och rapportering till regeringskansliet, dels genom att bidra till stärkta relationer mellan intressenter och ekosystem i de båda länderna. Huvudsakliga fokusområden är grön omställning, digitalisering i vid bemärkelse och life science.

Maria Brogren, tekn.dr.
Innovations- och forskningsråd
Chef Office of Science and Innovation (OSI)
Sveriges ambassad

 

 

 

Vi behöver gå från ett linjärt till cirkulärt tänk, står inför ett skifte – The Shift
Vi vill driva upp tempot i omställningen till resurseffektivitet och sätta fokus på attraktiva livsmiljöer. IQ Samhällsbyggnad är en av 23 aktörer som i februari 2023 beviljades medel för att utveckla sin programidé och nu har vi fram till hösten på oss att utveckla vår programidé och knyta kontakter med ännu fler aktörer. Vill du vara med, vi vill bli fler!

Emma Hult
Projektledare, IQ Samhällsbyggnad

 

 

Civil beredskap och totalförsvar under uppbyggnad
Civil beredskap och totalförsvar är viktiga delar av samhällets förmåga att hantera kriser och katastrofer. Det innebär att det är relevant för samhällsbyggnadsaktörer att ta hänsyn till dessa aspekter i sin verksamhet.

En god beredskap och försvarsförmåga är viktig för att säkerställa samhällets grundläggande funktioner och för att minimera skador och förluster vid en kris eller katastrof. Det kan exempelvis handla om att säkerställa infrastruktur och transporter, skydda kritiskt viktiga anläggningar och byggnader, samt att kunna snabbt återställa samhällsfunktioner efter en kris.

Gunilla Runberg
Kanslichef, Östra civilområdet,
Länsstyrelsen Stockholm

Program

12:30 
Kaffe och registering 
13.00
Välkomna!
13:10
Seminarium
14:00
Årsstämma 
Kaffe & utställning
15:00
Seminarium 
16:30
Avslut
16:30
Mingel med bubbel & babbel