Praktisk Informasjon 


Målgruppe:

  • Legeforeningens vårkurs for Ylfs og Ofs tillitsvalgte: Ylf og Of tillitsvalgte i alle sektorer
  • Ylfs årsmøte: landstyredelegater og Ylfs medlemmer
 

Læringsmål:

Tillitsvalgtkurset skal gi deltakerne en grunnleggende innføring i et utvalg av problemstillinger og utfordringer som tillitsvalgte møter, og hvilken rolle de tillitsvalgte i Legeforeningen/ Ylf har.
I løpet av kurset arrangeres samlinger for ferske tillitsvalgte og yngsterepresentanter, som skal gi kunnskap om avtaler og lover som regulerer arbeidsforholdet og de tillitsvalgtes rettigheter og plikter.
 

Innhold:

Ylfs årsmøte, samt felleskurs med Of avholdes i perioden 23.-26. april 2019. For deg som er ny i Ylf-gruppen inviteres det også til kursmorgen 24. april 2019. Det inviteres også til yngstelegesamling 24. april 2019.

Ylfs landsråd:
• inviteres til felles kurs for Ylf og Of tillitsvalgte (24/4 kl. 11.00-12.30 og 26/4 kl. 09.00-15.00)
• innkalles til Ylfs sitt årsmøte (24/4 kl. 13.30 til kl. 18.00 og 25/4 kl. 09.00 til kl. 16.30)

Ylf tillitsvalgte:
• inviteres til felles kurs for Ylf og Of tillitsvalgte (24/4 kl. 11.00-12.30 og 26/4 kl. 09.00-15.00)
• inviteres til Ylfs sitt årsmøte (24/4 kl. 13.30 til kl. 18.00 og 25/4 kl. 09.00 til kl. 16.30)

For deg som er ny tillitsvalgt:
• inviteres til kursmorgen for "Ny i Ylf" – gruppen (24/4 kl 09.00 til 10.30)
For deg som er turnuslege representant:
• inviteres til yngstelegesamling (23/4 kl 18.00 til 21.00)
 

Temaoversikt:

Program/temaer felles vårkurs Ylf og Of:
  • Flyktninger - hvordan vi som leger møter flyktninger. Kontrasten mellom de som har bidratt ute og vi som jobber her hjemme. 
  • Todelt helsevesen - hva er den største utfordringen offentlig vs privat helsevesen. 
  • Veiledning 
  • Spesialistutdanning - regionale forskjeller? Interregionale og intraregionale. 

Festmiddag

Vi inviterer til festmiddag som holdes torsdag kveld (25. april).
Antrekk: pent. Det forutsettes at herrene bærer SLIPS.