Påmelding 


Trykk på lenken i invitasjonen du fikk tilsendt på epost. Lenken i invitasjonen er personlig.

Påmeldingen til kurset er bindende. Ved manglende oppmøte på kurset, uten meldt gyldig forfall, blir Ylfs merkostnader fakturert deg.

Til Ylfs landsrådsrepresentanter som er innkalt til Ylfs årsmøte:
NB! Dersom du ikke kan delta på Ylfs årsmøte, så oppgi årsak til at du ikke kan delta på mail til: vilde@cic.no

Påmeldingsfrist er: 20. mars 2019