Årsstämma och öppet semianrium

9 maj 2019, Stockholm

Program


Från 12.30 Registrering och kaffe för stämmodeltagare

13.00 Årsstämma och medlemsaktiviteter

Regeringens bostadspolitik - Elin Olsson, statssekreterare
IQ Samhällsbyggnads nya utskott - lägesrapportering av utskottsordföranden
Workshop om sektorns gemensamma inspel till den kommande forskningspolitiska proposition
Årsstämma

15.00 Eftermiddagskaffe och registrering för seminariedeltagare

15.30 Öppet seminarium   

Aktuellt från IQ Samhällsbyggnad - Anita Aspegren, ny vd på IQ Samhällsbyggnad
Strategisk desgin som verktyg att möta komplexa samhällsutmaningar - Dan Hill, Director of Strategic Design på Vinnova. (Denna programpunkt hålls på engelska)

Från 16.30 Mingel
 
Programarbetet pågår och programmet kan komma att uppdateras.

Till årsstämman är alla IQ Samhällsbyggnads medlemmar välkomna. Förslag från medlemmar som förutsätter beslut ska lämnas in minst två veckor före årsstämman (senast den 25 april) till info@iqs.se.

Till anmälningssidan