Årsstämma och öppet semianrium

9 maj 2019, Stockholm

Program


Från 12.30 Registrering och kaffe för stämmodeltagare

13.00 Årsstämma och medlemsaktiviteter

Årsstämma
Regeringens bostadspolitik - Elin Olsson, statssekreterare
IQ Samhällsbyggnads nya utskott - lägesrapportering av utskottsordföranden
Workshop om sektorns gemensamma inspel till den kommande forskningspolitiska proposition

15.00 Eftermiddagskaffe och registrering för seminariedeltagare

15.30 Öppet seminarium   

Aktuellt från IQ Samhällsbyggnad - Anita Aspegren, ny vd på IQ Samhällsbyggnad
Strategisk design som verktyg att möta komplexa samhällsutmaningar i 2000-talets städer - Dan Hill, Director of Strategic Design på Vinnova. (Denna programpunkt hålls på engelska)

Från 16.30 Mingel