Årsstämma och öppet semianrium

9 maj 2019, Stockholm

Årsmöteshandlingar


Här hittar du alla handlingar som rör årsstämman.

Kallelse och föredragningslista

Årsredovisning och revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad AB

Årsredovisning och revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad föreningen

Valberedningens förslag till styrelse 2019

Årsredovisning 2018 webbversion