Workshop: Tyck till om den forskningspolitiska propositionen!

13 juni 2019, Stockholm

Workshop: Tyck till om nästa forskningspolitiska proposition


Börjar: torsdag den 13 juni 2019 kl. 13.00
Slutar: torsdag den 13 juni 2019 kl. 16.30
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm
Forsknings- och innovationsfrågorna behandlas vart fjärde år i särskilda forskningspolitiska propositioner som regeringen lägger fram. Att lämna inspel till dessa propositioner är ett bra sätt att påverka inriktningen på forskningspolitiken. IQ Samhällsbyggnad samordnar nu för tredje gången ett sektorsgemensamt inspel till den proposition som förväntas komma hösten 2020.

Under våren arbetar vi med att etablera relationer till nya kontaktpersoner på till exempel olika departement och hos aktörer som är intressanta att samverka med samt att identifiera prioriteringar som diskuteras i forsknings-, innovations- och utbildningssammanhang. Utifrån detta, tillsammans med medlemmarnas synpunkter, tas ett antal prioriterade frågor fram och ett formellt inspel ska skrivas och förankras under hösten.

För att få in synpunkter, erfarenheter och önskemål från en bred representation av samhällsbyggnadssektorn bjuder vi nu in till en workshop. Ta chansen att påverka nästa forskningspolitiska proposition!

Workshop i Malmö den 21 augusti

Om du inte har möjlighet att delta i workshoppen i Stockholm så hålls en motsvarande workshop i Malmö den 21 augusti. Tipsa gärna dina kollegor!
Anmäl dig

IQ Samhällsbyggnad för sektorns talan

Genom vårt påverkansarbete har satsningarna på forskning och innovation inom samhällsbyggnad flerdubblats under de senaste åren.

Till anmälningssidan